Efangele ya ga Luke 2:1-52

  • Jesu o a tsholwa (1-7)

  • Baengele ba iponatsa kwa badiseng (8-20)

  • Go rupa le go itshekisiwa (21-24)

  • Simeone o bona Keresete (25-35)

  • Ana o bua ka ngwana (36-38)

  • Ba boela kwa Nasaretha (39, 40)

  • Jesu a le kwa tempeleng fa a na le dingwaga di le 12 (41-52)

2  Jaanong mo malatsing ao Kaesara Aguseto o ne a ntsha taelo ya gore batho botlhe mo lefatsheng ba kwadisiwe.  (Fa batho ba ne ba kwadisiwa jalo la ntlha, e ne e le ka nako ya fa Kwirinio e ne e le molaodi wa Siria.)  Mme mongwe le mongwe o ne a ya kwa motseng o a tsholetsweng kwa go one gore a ye go kwadisiwa.  Josefa+ le ene o ne a tloga mo Galalea, mo motseng wa Nasaretha, mme a ya kwa Judea, kwa motseng wa ga Dafide o o bidiwang Bethelehema,+ ka gonne e ne e le wa losika lwa ga Dafide.  O ne a ya go kwadisiwa le mosadi wa gagwe e bong Marea,+ yo ka nako eo a neng a tloga a belega.+  Fa ba ntse ba le koo, nako ya gore a belege e ne ya goroga.  O ne a belega ngwana wa mosimane, leitibolo la gagwe,+ mme o ne a mo phuthela ka matsela a bo a mo robatsa mo bojelong jwa diruiwa,+ ka gonne go ne go se na phaposi e ba ka nnang mo go yone mo lefelong la baeng.  Gape mo kgaolong eo go ne go na le badisa ba ba neng ba nna kwa nageng mme ba tlhokometse matsomane a bone bosigo.  Ka tshoganyetso moengele wa ga Jehofa* o ne a ema fa pele ga bone, mme kgalalelo ya ga Jehofa* e ne ya phatsima go ba dikologa, mme ba ne ba tshoga thata. 10  Moengele yoo o ne a ba raya a re: “Lo se ka lwa tshoga, gonne ke lo bolelela dikgang tse di molemo tsa boitumelo jo bogolo jo batho botlhe ba tla nnang le jone. 11  Gompieno kwa motseng wa ga Dafide lo tsholetswe+ mmoloki,+ yo e leng Keresete Morena.+ 12  Mme seno ke sesupo se lo tla se bonang: Lo tla fitlhela losea lo phuthetswe ka matsela mme lo robaditswe mo bojelong jwa diruiwa.” 13  Ka bonako fela, go ne ga tla baengele ba bangwe ba bantsintsi*+ mme bone le moengele yoo ba ne ba baka Modimo, ba re: 14  “A Modimo yo o kwa legodimong a galalediwe, mme a batho ba ba mo lefatsheng ba a ba amogelang ba nne le kagiso.” 15  Ka jalo, fa baengele ba sena go boela kwa legodimong, badisa bao ba ne ba raana ba re: “A re yeng kwa Bethelehema mme re ye go bona se se diragetseng, se Jehofa* a se re boleletseng.” 16  Ba ne ba itlhaganelela koo mme ba fitlhela Marea le Josefa, le losea lo robetse mo bojelong jwa diruiwa. 17  E rile ba bona seno, ba ne ba bolelela batho molaetsa o ba neng ba o boleletswe ka ga ngwana yono yo monnye. 18  Mme botlhe ba ba neng ba utlwa molaetsa o badisa ba neng ba o bolela, ba ne ba gakgamala, 19  le fa go ntse jalo, Marea o ne a simolola go boloka mafoko ano otlhe mo mogopolong wa gagwe, a bo a akanyetsa kwa teng ka bokao jwa dilo tseno.+ 20  Go tswa foo, badisa ba ne ba boela morago, ba galaletsa Modimo e bile ba mmaka ka ntlha ya dilo tsotlhe tse ba neng ba di utlwile le tse ba neng ba di bone, fela jaaka ba ne ba di boleletswe. 21  Morago ga malatsi a le robedi, fa nako ya gore a rupisiwe e goroga,+ ba ne ba mmitsa Jesu, e leng leina le a neng a le newa ke moengele pele ga mmaagwe a ima.+ 22  Gape, fa nako ya gore ba itshekisiwe go ya ka Molao wa ga Moshe+ e goroga, ba ne ba mo isa kwa Jerusalema gore ba ye go mmontsha Jehofa,* 23  fela jaaka go kwadilwe mo Molaong wa ga Jehofa* go twe: “Leitibolo lengwe le lengwe la mosimane* le tshwanetse go nna la ga Jehofa.”*+ 24  Mme ba ne ba ntsha setlhabelo go dumalana le se se buiwang mo Molaong wa ga Jehofa* go twe: “Maeba a mabedi kgotsa maphoi a mannye a le mabedi.”+ 25  Mme go ne go na le monna mongwe kwa Jerusalema yo o neng a bidiwa Simeone. Monna yono o ne a siame e bile a boifa Modimo, a letetse nako ya fa Modimo a tla bo a gomotsa Iseraele,+ e bile o ne a na le moya o o boitshepo. 26  Mo godimo ga moo, Modimo o ne a mo senoletse ka moya o o boitshepo gore o ne a se kitla a swa pele ga a bona Motlodiwa* wa ga Jehofa.* 27  Jaanong o ne a tla mo tempeleng a tlhotlhelediwa ke maatla a moya o o boitshepo, mme fa batsadi ba ga Jesu ba ne ba mo tlisa mo tempeleng gore ba tle go dira go dumalana le se Molao o se batlang,+ 28  o ne a kuka ngwana yoo a bo a baka Modimo a re: 29  “Jaanong, Morena Molaodimogolo, o tlogela motlhanka wa gago a tsamaya ka kagiso+ go ya ka se o se buileng, 30  ka gonne matlho a me a bone motho yo o tla mo dirisang go boloka batho,+ 31  ene yo o mo rometseng gore a bonwe ke batho botlhe.+ 32  Ke lesedi+ le le tla tlosang lesire le le mo ditšhabeng+ e bile ke kgalalelo ya batho ba gago ba Iseraele.” 33  Mme rraagwe le mmaagwe ngwana yoo ba ne ba gakgamalela dilo tse di buiwang ka ga gagwe. 34  Gape, Simeone o ne a ba segofatsa a bo a raya Marea, mmaagwe ngwana a re: “Bona, ngwana yono ke ene yo o tla dirang gore batho ba le bantsi mo Iseraele ba we+ kgotsa ba tsoge+ e bile o tlhomilwe gore a nne sengwe se se tla nyadiwang+ 35  gore se batho ba le bantsi ba se akanyang mo dipelong se tle se senolwe, (eleruri, wena o tla boga jaaka mongwe yo o tlhabilweng ka tšhaka e telele*).”+ 36  Jaanong go ne go na le moporofeti mongwe wa mosadi yo o bidiwang Ana, morwadia Fanuele, wa lotso lwa ga Ashera. Mosadi yono o ne a setse a godile thata, mme o ne a tshetse le monna wa gagwe dingwaga di le supa fela fa ba sena go nyalana,* 37  mme jaanong e ne e le motlholagadi, a na le dingwaga di le 84. O ne a sa ke a tlhokega mo tempeleng, a obamela Modimo bosigo le motshegare, a itima dijo e bile a rapela ka tlhoafalo. 38  Fa Josefa le Marea ba ntse ba le mo tempeleng, o ne a ya kwa go bone a bo a leboga Modimo le go bua ka ngwana yono mo go botlhe ba ba neng ba letetse nako ya fa Jerusalema e tla bo e gololwa.+ 39  Ka jalo, fa ba sena go dira dilo tsotlhe go dumalana le Molao wa ga Jehofa,*+ ba ne ba boela kwa Galalea kwa motseng wa bone wa Nasaretha.+ 40  Mme ngwana yoo yo monnye o ne a tswelela a gola e bile a nonofa, a nna botlhale le go feta, e bile Modimo o ne a tswelela a mo amogela.+ 41  Jaanong batsadi ba gagwe ba ne ba tlwaetse go ya moletlong wa Tlolaganyo kwa Jerusalema ngwaga le ngwaga.+ 42  Fa a na le dingwaga di le 12, ba ne ba ya kwa moletlong oo jaaka ba ne ba tlwaetse go dira.+ 43  Fa malatsi a moletlo a wela mme ba boela gae, Jesu o ne a sala kwa Jerusalema, mme batsadi ba gagwe ga ba a ka ba lemoga. 44  E re ka ba ne ba tsaya gore o na le batho ba ba neng ba tsamaya le bone, ba ne ba tsamaya loeto lwa letsatsi lotlhe mme ba simolola go mmatla mo go ba losika le mo bathong ba ba tlwaelaneng le bone. 45  E rile ba sa mmone, ba ne ba boela kwa Jerusalema ba bo ba mmatla ka tlhoafalo. 46  Morago ga malatsi a le mararo ba ne ba mo fitlhela mo tempeleng, a ntse mo gare ga barutisi, a ba reeditse e bile a ba botsa dipotso. 47  Mme botlhe ba ba neng ba mo reeditse, ba ne ba gakgamaditswe ke dikarabo tsa gagwe le bokgoni jwa gagwe jwa go tlhaloganya dilo.+ 48  Jaanong fa batsadi ba gagwe ba mmona, ba ne ba gakgamala, mme mmaagwe o ne a mo raya a re: “Ngwanaka, ke eng fa o dira jaana? Kana nna le rrago re ntse re go batla re tshwenyegile thata.” 49  Mme o ne a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo ne lo mpatla? A lo ne lo sa itse gore ke mo ntlong ya ga Rre?”+ 50  Le fa go ntse jalo, ba ne ba sa tlhaloganye se a neng a ba bolelela sone. 51  Foo o ne a tsamaya le bone ba boela Nasaretha, mme o ne a tswelela a ba ikobela.+ Mafoko ano le one mmaagwe o ne a a boloka mo pelong ya gagwe ka kelotlhoko.+ 52  Mme Jesu o ne a tswelela a nna botlhale le go feta, a gola e bile a amogelwa ke Modimo le batho.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “lesomo le lentsi la kwa legodimong.”
Seger., “leitibolo lengwe le lengwe le le bulang popelo.”
Seger., “Keresete.”
Seger., “o tla tlhabiwa ka tšhaka e telele.”
Seger., “go tswa bokgarebaneng jwa gagwe.”