Efangele ya ga Luke 4:1-44

  • Diabolo o raela Jesu (1-13)

  • Jesu o simolola go rera mo Galalea (14, 15)

  • Batho ba kwa Nasaretha ga ba reetse Jesu (16-30)

  • Kwa sinagogeng e e kwa Kaperenama (31-37)

  • Mogwegadia Simone le ba bangwe ba a fodisiwa (38-41)

  • Boidiidi bo fitlhela Jesu kwa lefelong le le kwa thoko (42-44)

4  E re ka Jesu a ne a tletse moya o o boitshepo, o ne a tswa kwa Joredane, mme moya o ne wa mo isa kwa le kwa mo nageng+  malatsi a le 40, mme Diabolo o ne a mo raela.+ Mme ga a ka a ja sepe mo malatsing ao, ka jalo, fa malatsi ao a sena go wela, o ne a tshwarwa ke tlala.  Foo Diabolo o ne a mo raya a re: “Fa e le gore o morwa Modimo, laela leje leno gore le fetoge senkgwe.”  Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a mo araba a re: “Go kwadilwe jaana: ‘Motho ga a tshwanela go tshela ka senkgwe fela.’”+  Ka jalo, o ne a mo isa kwa godimo a bo a mmontsha magosi otlhe a lefatshe ka nako e khutshwane.+  Go tswa foo, Diabolo o ne a mo raya a re: “Ke tla go naya magosi ano otlhe le kgalalelo ya one, ka gonne magosi ano ke a me,+ mme ke a naya ope fela yo ke batlang go mo a naya.  Ka jalo, fa o ka nkobamela, otlhe a tla nna a gago.”  Jesu o ne a mo raya a re: “Go kwadilwe go twe, ‘O tshwanetse go obamela Jehofa,* Modimo wa gago fela, e bile ke ene fela yo o tshwanetseng go mo direla.’”+  Go tswa foo, o ne a mo isa kwa Jerusalema mme a mo emisa mo setlhoeng* sa tempele a bo a mo raya a re: “Fa e le gore o morwa Modimo, itatlhele kwa tlase,+ 10  ka gonne go kwadilwe jaana, ‘O tla laela baengele ba gagwe gore ba go thuse, mme ba go sireletse,’ 11  gape go kwadilwe go twe, ‘Ba tla go tshegetsa ka diatla, gore lonao lwa gago lo se ka lwa itaagana le leje lepe.’”+ 12  Jesu o ne a mo araba a re: “Go kwadilwe go twe, ‘Ga o a tshwanela go leka Jehofa,* Modimo wa gago.’”+ 13  E re ka Diabolo a ne a feditse go mo raela, o ne a mo tlogela go fitlha a bona tshono e nngwe e e mo siametseng.+ 14  Jaanong Jesu o ne a boela kwa Galalea+ a na le maatla a moya o o boitshepo. Mme dipego tse di ka ga ditiro tsa gagwe tse di molemo di ne tsa anama mo metseng yotlhe e e mo tikologong eo. 15  Gape, o ne a simolola go ruta mo disinagogeng tsa bone, mme botlhe ba ne ba mo tlotla. 16  Go tswa foo, o ne a ya kwa Nasaretha,+ kwa a neng a goletse gone, mme go ya ka se a neng a tlwaetse go se dira ka letsatsi la Sabata, o ne a tsena mo sinagogeng+ a bo a ema ka dinao gore a bale. 17  Ka jalo, o ne a newa momeno wa ga moporofeti Isaia, mme o ne a bula momeno oo a bo a bona fa go neng go kwadilwe go twe: 18  “Moya wa ga Jehofa* o mo go nna, ka gonne o ne a ntlotsa gore ke bolelele bahumanegi dikgang tse di molemo. O nthomile gore ke bolelele batshwarwa gore ba tla gololwa, le difofu gore di tla kgona go bona gape, gore ke golole ba ba gateletsweng,+ 19  gore ke rere ka ngwaga wa fa Jehofa* a tla bo a amogela batho.”+ 20  Morago ga moo, o ne a mena momeno oo, a o busetsa kwa motlhokomeding a bo a nna fa fatshe; mme botlhe mo sinagogeng ba ne ba mo lebile ka kelotlhoko. 21  Go tswa foo, o ne a ba raya a re: “Gompieno lokwalo lono lo ke sa tswang go lo bala lo diragaditswe.”+ 22  Mme botlhe ba ne ba simolola go naya bosupi jo bo molemo ka ene e bile ba ne ba gakgamalela mafoko a a itumedisang a a a buang,+ mme ba ne ba re: “A morwa yono ga se wa ga Josefa?”+ 23  O ne a ba raya a re: “Ruri lo tlile go bua seane seno ka nna lo re, ‘Ngaka, ikalafe. Dilo tse re utlwileng gore o di dirile kwa Kaperenama di dire le mo motseng ono wa ga lona.’”+ 24  Ka jalo, o ne a re: “Ammaaruri ke a lo bolelela, ga go na moporofeti ope yo o amogelwang mo nageng ya gagabo.+ 25  Mme ke lo bolelela boammaaruri: Go ne go na le batlholagadi ba le bantsi mo Iseraele mo motlheng wa ga Elija fa pula e ne e sa ne dingwaga di le tharo le dikgwedi di le thataro, mme ga nna leuba le legolo mo lefatsheng lotlhe.+ 26  Le fa go ntse jalo, Elija ga a ka a romelwa kwa go ope wa basadi bao, mme o ne a romelwa fela kwa motlholagading mongwe wa kwa Sarepate kwa nageng ya Sidona.+ 27  Gape, go ne go na le balepero ba le bantsi mo Iseraele ka nako ya ga moporofeti Elisha; le fa go ntse jalo, ga go na ope wa bone yo o neng a fodisiwa,* go ne ga fodisiwa Naamane wa Mosiria fela.”+ 28  Jaanong botlhe ba ba neng ba utlwa dilo tseno mo sinagogeng ba ne ba galefa,+ 29  ba ne ba ema ba mo ntshetsa kwa ntle ga motse ka bonako, mme ba ne ba mo isa kwa setlhoeng sa thaba e motse wa bone o neng o agilwe mo go yone, gore ba mo latlhele kwa tlase ka tlhogo. 30  Le fa go ntse jalo, o ne a feta mo gare ga bone mme a tsamaya.+ 31  Go tswa foo, o ne a ya kwa motseng wa Galalea o o bidiwang Kaperenama. Mme o ne a ba ruta go le Sabata,+ 32  mme ba ne ba gakgamadiwa ke tsela e a neng a ruta ka yone,+ ka gonne o ne a bua jaaka motho yo o nang le taolo. 33  Jaanong mo sinagogeng go ne go na le monna mongwe yo o neng a na le ledimona, mme o ne a goa ka lentswe le le kwa godimo a re:+ 34  “O batla eng mo go rona Jesu wa Monasaretha?+ A o tlile go re senya? Ke itse sentle gore o mang, o Motlhanka yo o Boitshepo wa Modimo.”+ 35  Mme Jesu o ne a kgalema ledimona leo, a re: “Didimala, mme o tswe mo go ene.” Ka jalo, fa ledimona leo le sena go latlhela monna yoo fa fatshe mo gare ga bone, le ne la tswa mo go ene le sa mo utlwisa botlhoko. 36  Foo botlhe ba ne ba gakgamala mme ba simolola go buisana ba re: “Utlwa fela, mafoko a gagwe a na le maatla le taolo! Tota le madimona* a ikobela ditaelo tsa gagwe a bo a tswa mo bathong!” 37  Ka jalo, dikgang tse di ka ga gagwe di ne tsa nna tsa anamela kwa mafelong otlhe a a dikologileng naga eo. 38  Fa a tswa mo sinagogeng, o ne a ya kwa legaeng la ga Simone. Jaanong mogwegadiagwe Simone o ne a tshwerwe ke letshoroma le legolo, mme ba ne ba kopa Jesu gore a mo thuse.+ 39  Ka jalo, o ne a atamela kwa go ene a bo a fodisa letshoroma le le mo tshwereng. Ka bonako fela, o ne a ema mme a ba direla dijo. 40  Fa letsatsi le phirima, botlhe ba ba neng ba na le batho ba ba nang le malwetse a a farologaneng ba ne ba ba tlisa kwa go ene. O ne a baya mongwe le mongwe wa bone diatla mme a ba fodisa.+ 41  Madimona le one a ne a tswa mo bathong ba le bantsi, a goa a re: “O Morwa Modimo.”+ Le fa go ntse jalo, o ne a a kgalema, a se ka a a letla go bua,+ ka gonne a ne a itse gore ke Keresete.+ 42  Le fa go ntse jalo, mo letsatsing le le latelang o ne a tswa a ya kwa lefelong le le kwa thoko.+ Mme batho bao ba bantsi ba ne ba simolola go mmatla* ba bo ba fitlha kwa a neng a le gone, mme ba ne ba leka go mo thibela gore a se ka a ba tlogela. 43  Le fa go ntse jalo, o ne a ba raya a re: “Ke tshwanetse go rera dikgang tse di molemo tsa Bogosi Jwa Modimo le kwa metseng e mengwe, ka gonne ke rometswe go dira jalo.”+ 44  Ka jalo, o ne a tswelela a rera mo disinagogeng tsa Judea.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “mo karolong e e kwa godimo thata.”
Seger., “ntlafadiwa.”
Seger., “meya e e seng phepa.”
Kgotsa “go mo tsoma.”