Efangele ya ga Luke 20:1-47

  • Ba botsa Jesu gore o tsaya kae tetla (1-8)

  • Setshwantsho sa balemi ba e leng babolai (9-19)

  • Modimo le Kaesara (20-26)

  • Potso ka go tsosiwa ga baswi (27-40)

  • A Keresete ke morwa Dafide? (41-44)

  • Ba tlhagisiwa gore ba ele tlhoko bakwadi (45-47)

20  Letsatsi lengwe fa a ntse a ruta batho mo tempeleng e bile a bolela dikgang tse di molemo, baperesiti ba bagolo le bakwadi ba na le baeteledipele ba ne ba tla  ba bo ba mo raya ba re: “Re bolelele, a o na le tetla ya go dira dilo tseno? Mme ke mang yo o go romileng gore o di dire?”+  O ne a ba raya a re: “Le nna ke tla lo botsa potso, mme lo nkarabe:  A kolobetso ya ga Johane e ne e tswa kwa Modimong* kgotsa mo bathong?”  Foo ba ne ba buisana mme ba dira tshwetso ba re: “Fa re ka re, ‘E ne e tswa kwa Modimong,’ o tla re raya a re, ‘Jaanong ke ka ntlha yang fa lo ne lo sa mo dumele?’  Mme fa re ka re, ‘E ne e tswa mo bathong,’ batho botlhe ba tla re kgobotletsa ka maje, ka gonne ba dumela gore Johane e ne e le moporofeti.”+  Ka jalo, ba ne ba mo raya ba re ga ba itse gore e tswa kae.  Jesu o ne a ba raya a re: “Le nna ga ke lo bolelele gore ke tsaya kae tetla ya go dira dilo tseno.”  Go tswa foo, o ne a bolelela batho setshwantsho seno: “Monna mongwe o ne a na le tshimo ya morara*+ a bo a e hirisetsa balemi, mme o ne a etela kwa nageng e e kgakala sebaka se seleele.+ 10  Mme ka paka e e tshwanetseng o ne a roma motlhanka mongwe kwa baleming bao gore ba mo neye maungo mangwe a tshimo eo. Le fa go ntse jalo, balemi bao ba ne ba mo itaya ba bo ba mo tsamaisa a iphotlhere.+ 11  Mme o ne a roma motlhanka yo mongwe gape kwa go bone. Yoo le ene ba ne ba mo itaya, ba mo tlontlolola* ba bo ba mo tsamaisa a iphotlhere. 12  O ne a roma yo mongwe gape wa boraro; yono le ene ba ne ba mo itaya ba bo ba mo latlhela kwa ntle. 13  Foo mong wa tshimo o ne a re, ‘Ke tla dira eng? Ke tla roma morwaake yo o rategang.+ Gongwe ene ba tla mo tlotla.’ 14  Fa balemi bao ba mmona, ba ne ba buisana ba re, ‘Yono ke moruaboswa. A re mmolayeng gore boswa jwa gagwe e tle e nne jwa rona.’ 15  Ka jalo, ba ne ba mo latlhela kwa ntle ga tshimo ba bo ba mmolaya.+ Jaanong mong wa tshimo eo o tla dira eng ka bone? 16  O tla tla a bo a bolaya balemi bao, mme o tla naya balemi ba bangwe tshimo eo.” Fa ba utlwa setshwantsho seo, ba ne ba re: “Selo seo se ka se kgonege!” 17  Le fa go ntse jalo, o ne a ba leba ka kelotlhoko a bo a re: “Jaanong lokwalo lono lo kaya eng: ‘Leje le baagi ba neng ba le gana, jaanong le fetogile leje le legolo la sekhutlo’?*+ 18  Mongwe le mongwe yo o welang mo lejeng leno o tla thubagana.+ Mme ope fela yo le welang mo go ene, le tla mo sila.” 19  Foo bakwadi le baperesiti ba bagolo ba ne ba batla go mo tshwara ka yone nako eo, mme ba ne ba tshaba batho, ka gonne ba ne ba lemoga gore o ne a bua setshwantsho seo a akantse ka bone.+ 20  Mme fa ba sena go mo lebelela ka kelotlhoko, ba ne ba roma banna ba ba neng ba ba thapile mo sephiring gore ba itire e kete ba siame gore fa Jesu a ka bua sengwe se se phoso,+ ba mo ise kwa babusing le kwa molaoding. 21  Ba ne ba mmotsa ba re: “Moruti, re a itse gore o bua sentle e bile o ruta sentle, gape ga o na tlhaolele, mme o ruta boammaaruri ka Modimo: 22  A go siame* gore re duele Kaesara lekgetho* kgotsa nnyaa?” 23  Le fa go ntse jalo, o ne a lemoga boferefere jwa bone mme a ba raya a re: 24  “Mpontsheng denario.* E na le setshwantsho sa ga mang le mokwalo wa ga mang?” Ba ne ba re: “Ke tsa ga Kaesara.” 25  O ne a ba raya a re: “Ka jalo, lo tshwanetse go duela Kaesara dilo tsa ga Kaesara,+ mme lo duele Modimo dilo tsa Modimo.”+ 26  Mme ga a ka a bua sepe se ba ka mmonang molato ka sone fa pele ga batho, mme e re ka ba ne ba gakgamaditswe ke karabo ya gagwe, ba ne ba didimala fela. 27  Le fa go ntse jalo, Basadukae bangwe ba ba reng ga go na tsogo ya baswi,+ ba ne ba tla kwa go ene mme ba mmotsa ba re:+ 28  “Moruti, Moshe o ne a re kwalela a re, ‘Fa monna a swa a tlogela mosadi mme a se na ngwana, morwarraagwe o tshwanetse go nyala mosadi yono gore a tsholele morwarraagwe bana.’+ 29  Go ne go na le banna ba le supa e le bana ba motho. Wa ntlha o ne a nyala, mme o ne a swa a se na bana. 30  Ka jalo, wa bobedi 31  le wa boraro ba ne ba nyala mosadi yoo. Ka tsela e e tshwanang, botlhe ka bosupa ba ne ba mo nyala; ba ne ba swa ba se na bana. 32  Kwa bofelong, mosadi yoo le ene o ne a swa. 33  Ka jalo, fa baswi ba tsosiwa, o tla nna mosadi wa ga mang? Ka gonne botlhe ba le supa ba ne ba mo nyetse.” 34  Jesu o ne a ba raya a re: “Batho ba lefatshe leno* ba a nyala e bile ba a nyalwa, 35  mme ba ba neilweng tshiamelo ya go tshela mo nakong e e tlang* le ba ba tla tsosiwang mo baswing ga ba kitla ba nyala e bile ga ba kitla ba nyalwa.+ 36  Tota e bile, ga ba ka ke ba tlhola ba swa, ka gonne ba tshwana le baengele, e bile ba tla nna bana ba Modimo ka gonne ba tla bo ba tsositswe mo baswing. 37  Mo pegong ya setlhatshana se se mmitlwa, Moshe le ene o ne a bua ka kgang ya gore baswi ba tla tsosiwa fa a ne a bitsa Jehofa* a re ke ‘Modimo wa ga Aborahame le Modimo wa ga Isake le Modimo wa ga Jakobe.’+ 38  Ga se Modimo wa baswi mme ke wa batshedi, ka gonne botlhe ba a tshela mo go ene.”*+ 39  Bakwadi bangwe ba ne ba araba ba re: “Moruti, o buile sentle.” 40  Gonne ba ne ba sa tlhole ba na le bopelokgale jwa go mmotsa dipotso. 41  Le ene o ne a ba botsa a re: “Go tla jang gore ba bo ba re Keresete ke morwa Dafide?+ 42  Gonne Dafide ka boene o bua jaana mo bukeng ya Dipesalema, ‘Jehofa* o ne a raya Morena wa me a re: “Nna ka fa seatleng sa me sa moja 43  go fitlha ke dira gore baba ba gago ba nne ka fa tlase ga dinao tsa gago.”’+ 44  Ka jalo, Dafide o mmitsa Morena; jaanong go tla jang gore e bo e le morwawe?” 45  Go tswa foo, fa batho botlhe ba ntse ba reeditse o ne a raya barutwa ba gagwe a re: 46  “Elang tlhoko bakwadi ba ba ratang go tsamayatsamaya ba apere diaparo tse ditelele, ba ba ratang go dumedisiwa fa ba le mo marekisetsong, ba ba ratang ditulo tse di kwa pele mo disinagogeng le manno a a kgethegileng fa ba le kwa dijong tsa maitseboa,+ 47  le ba ba tsayang matlo* a batlholagadi e bile ba dira dithapelo tse ditelele gore ba bonwe ke batho.* Batho bano ba tla atlholwa botlhoko tota.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “kwa legodimong.”
Kgotsa “diterebe; moretlwa.”
Kgotsa “ba mo tlhabisa ditlhong.”
Seger., “tlhogo ya sekhutlo.”
Seger., “ka fa molaong.”
Kgotsa “lekgetho la tlhogo,” go tewa lekgetho le le ntshiwang ke mongwe le mongwe.
Seger., “tsamaiso eno ya dilo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “mo tsamaisong ele ya dilo.”
Kgotsa “go ya ka ene.”
Kgotsa “dithoto.”
Kgotsa “e le seipato.”