Efangele ya ga Luke 24:1-53

  • Jesu o tsosiwa mo baswing (1-12)

  • Tsela ya Emao (13-35)

  • Jesu o bonala mo barutweng ba gagwe (36-49)

  • Jesu o tlhatlogela kwa legodimong (50-53)

24  Mme mo letsatsing la ntlha la beke, ba ne ba ya kwa lebitleng* go le phakela thata ba tshotse dinkgisamonate tse ba neng ba di baakantse.+  Le fa go ntse jalo, ba ne ba fitlhela leje le ntshitswe mo lebitleng,*+  e rile ba tsena ga ba a ka ba fitlhela mmele wa Morena Jesu.+  Fa ba ntse ba gakgamaletse seo, go ne ga ema banna ba babedi ba ba apereng diaparo tse di tsabakelang fa go bone.  Basadi bao ba ne ba tshoga mme ba leba fa fatshe, banna bao ba ne ba ba raya ba re: “Ke ka ntlha yang fa lo batla motho yo o tshelang mo lebitleng?+  Ga a yo fano, mme o tsositswe. A ga lo gopole se a ileng a se bua le lona fa a ne a sa ntse a le kwa Galalea,  fa a ne a re Morwa motho o tshwanetse go tsenngwa mo diatleng tsa batho ba ba nang le boleo le go bolaelwa mo koteng a bo a tsosiwa mo letsatsing la boraro?”+  Foo ba ne ba gopola mafoko a gagwe,+  mme ba ne ba boa go tswa kwa lebitleng* ba bo ba bolelela barutwa ba ba 11 le ba bangwe botlhe dilo tseno tsotlhe.+ 10  Basadi bao e ne e le Marea Magadalena, Joana, le Marea mmaagwe Jakobe. Gape, basadi ba bangwe botlhe ba ba neng ba na le bone ba ne ba bolelela baaposetoloi dilo tseno. 11  Le fa go ntse jalo, ba ne ba sa dumele basadi bao. Ba ne ba akanya gore ba itlhametse kgang eo. 12  Mme Petere o ne a tswa a bo a tabogela kwa lebitleng,* mme e rile a okomela, o ne a bona fela matsela a a neng a phuthetse mmele wa ga Jesu. Ka jalo, o ne a tsamaya, a ipotsa gore go diragetseng. 13  Mme mo go lone letsatsi leo, ba le babedi ba bone ba ne ba tsere loeto ba ya kwa motsaneng o o bidiwang Emao, o o neng o le dikilometara di ka nna 11* go tswa kwa Jerusalema, 14  mme ba ne ba tlotla ka dilo tseno tsotlhe tse di neng di diragetse. 15  Jaanong fa ba ntse ba tlotla e bile ba bua ka dilo tseno, Jesu o ne a kopana le bone a bo a tsamaya le bone, 16  mme ba ne ba sa kgone go mo lemoga.+ 17  O ne a ba raya a re: “Lo ntse lo ngangisana ka eng mo tseleng?” Ba ne ba ema mme ba lebega ba hutsafetse. 18  Mongwe wa bone yo o bidiwang Keleopase o ne a mo raya a re: “Go tla jang gore o bo o sa itse dilo tse di diragetseng bosheng jaana kwa Jerusalema mme o nna teng? A o motswakwa?”* 19  O ne a ba raya a re: “Dilo dife?” Ba ne ba mo raya ba re: “A ga o itse dilo tse di diragaletseng Jesu wa Monasaretha?+ E ne e le moporofeti, mme o ne a dira dilo tse di gakgamatsang thata fa pele ga Modimo le batho, e bile mafoko a gagwe a ne a le maatla;+ 20  mme baperesiti ba bagolo le babusi ba rona ba ne ba mo isa kwa bathong ba ba neng ba mo atlholela loso,+ mme ba ne ba mo kokotela mo koteng. 21  Tota re ne re solofetse gore monna yono ke ene yo o neng a tlile go golola Iseraele.+ Kwantle ga dilo tseno tsotlhe, jaanong e setse e le letsatsi la boraro fa e sa le dilo tseno di diragetse. 22  Mo godimo ga moo, re ne ra gakgamadiwa ke pego nngwe e e tlileng ka basadi bangwe ba barutwa ba ba neng ba ile kwa lebitleng* phakela+ 23  mme e rile ba sa fitlhele mmele wa gagwe, ba ne ba tla ba bo ba re bolelela gore ba bone baengele ba ba neng ba re Jesu o a tshela. 24  Foo batho bangwe ba ba neng ba na le rona ba ne ba ya kwa lebitleng,*+ mme ba fitlhela go ntse fela jaaka basadi bao ba ne ba buile, mme ga ba a ka ba mmona.” 25  Ka jalo, o ne a ba raya a re: “Lona ba lo se nang tlhaloganyo le ba ba tsayang lobaka go dumela! Goreng lo sa dumele dilo tsotlhe tse baporofeti ba neng ba di bua? 26  A go ne go sa tlhokege gore Keresete a boge ka tsela eno+ a bo a galalediwe?”+ 27  O ne a ba tlhalosetsa* dilo tsotlhe tse Dikwalo di di buang ka ga gagwe. O ne a tlhalosa go simolola ka dikwalo tsa ga Moshe le tsa Baporofeti botlhe.+ 28  La bofelo ba ne ba fitlha gaufi le motsana o ba neng ba ya kwa go one, mme ene o ne a dira jaaka e kete o tswelela ka loeto. 29  Mme ba ne ba mo kopa gore a se ka a tsamaya, ba re: “Robala fano le rona, ka gonne go setse go le maitseboa e bile letsatsi le setse le phirimile.” Foo o ne a dumalana le bone. 30  Mme e rile a ntse a na le bone ba ja,* o ne a tsaya senkgwe, a rapela,* a se ngathoganya a bo a se ba naya.+ 31  Foo ba ne ba tlhaloganya gore ke ene mang e bile ba ne ba mo lemoga; le fa go ntse jalo, o ne a nyelela a ba tlogela.+ 32  Mme ba ne ba raana ba re: “Ruri ga go gakgamatse go bo mafoko a gagwe a ile a ama dipelo tsa rona thata jaana fa a ntse a bua le rona mo tseleng, fa a ne a ntse a re tlhalosetsa Dikwalo sentle!”* 33  Ka yone nako eo, ba ne ba emelela mme ba boela kwa Jerusalema, mme ba ne ba fitlhela barutwa ba ba 11 le batho ba ba neng ba phuthegile le bone, 34  ba ba neng ba re: “Eleruri Morena o tsositswe, mme o ne a iponatsa kwa go Simone!”+ 35  Foo barutwa bao ba babedi ba ne ba ba bolelela se se diragetseng mo tseleng le kafa ba neng ba mo lemoga ka gone fa a ne a ngathoganya senkgwe.+ 36  E rile ba sa ntse ba bua ka dilo tseno, Jesu o ne a ema mo gare ga bone a bo a ba raya a re: “A kagiso e nne le lona.”+ 37  E re ka ba ne ba akanya gore ba bona sebopiwa sa moya, ba ne ba tshoga e bile ba ne ba boifa. 38  Ka jalo, o ne a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo tshwenyegile, e bile ke ka ntlha yang fa lo belaela? 39  Bonang diatla tsa me le dinao tsa me, gore ke nna; ntshwareng mme lo bone, ka gonne sebopiwa sa moya ga se na nama le marapo fela jaaka lo bona gore nna ke na le tsone.” 40  Mme fa a ntse a bua jalo, o ne a ba bontsha diatla tsa gagwe le dinao tsa gagwe. 41  Fa ba sa ntse ba sa dumele ka gonne ba itumetse thata e bile ba gakgametse, o ne a ba raya a re: “A lo na le sengwe se se jewang foo?” 42  Ka jalo, ba ne ba mo naya tlhapi e e besitsweng, 43  mme o ne a e tsaya a e ja ba ntse ba mo lebile. 44  Go tswa foo, o ne a ba raya a re: “Ano ke mafoko a me a ke lo a boleletseng fa ke ne ke sa ntse ke na le lona,+ gore dilo tsotlhe tse di kwadilweng ka ga me mo Molaong wa ga Moshe, mo dikwalong tsa Baporofeti le mo Dipesalemeng di tshwanetse go diragala.”+ 45  Morago ga moo, o ne a ba thusa gore ba tlhaloganye ka botlalo se se kaiwang ke Dikwalo,+ 46  mme o ne a ba raya a re: “Dikwalo di bolela gore Keresete o ne a tla boga a bo a tsosiwa mo baswing mo letsatsing la boraro,+ 47  mme ka leina la gagwe, molaetsa wa gore batho ba tshwanetse go ikwatlhaela maleo a bone+ e le gore ba itshwarelwe, o ne o tla rerwa mo ditšhabeng tsotlhe,+ go simolola mo Jerusalema.+ 48  Lo tla nna basupi ba dilo tseno.+ 49  Mme ke lo romelela se Rre a se solofeditseng. Mme gone, lo nne mo motseng ono go fitlha lo amogela maatla a a tswang kwa godimo.”+ 50  Go tswa foo, o ne a tsamaya le bone go ya go fitlha kwa Bethani, mme o ne a tsholetsa diatla a bo a ba segofatsa. 51  Fa a ntse a ba segofatsa, o ne a kgaoganngwa le bone mme a tseelwa kwa legodimong.+ 52  Mme ba ne ba obama* ba bo ba boela kwa Jerusalema ba itumetse thata.+ 53  Letsatsi le letsatsi ba ne ba le mo tempeleng, ba baka Modimo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “lebitla la kgakologelo.”
Kgotsa “lebitla la kgakologelo.”
Kgotsa “lebitla la kgakologelo.”
Kgotsa “lebitla la kgakologelo.”
Seger., “ditadiamo di le 60.” Setadiamo se lekana le 185 m. Bona Dintlha B14.
Kgotsa gongwe “A o moeng kwa Jerusalema mo o sa itseng dilo tse di diragetseng teng bosheng jaana?”
Kgotsa “lebitla la kgakologelo.”
Kgotsa “lebitla la kgakologelo.”
Kgotsa “phuthololela.”
Kgotsa “ba ntse ka go sekama fa tafoleng.”
Seger., “a se segofatsa.”
Seger., “a re bulela Dikwalo ka botlalo.”
Kgotsa “ikoba.”