Efangele ya ga Luke 17:1-37

  • Dilo tse di kgopang, go itshwarela le tumelo (1-6)

  • Batlhanka ba ba se nang molemo wa sepe (7-10)

  • Balepero ba le lesome ba a fodisiwa (11-19)

  • Bogosi Jwa Modimo bo a tla (20-37)

    • Bogosi Jwa Modimo “bo mo gare ga lona” (21)

    • “Gakologelwang mosadi wa ga Lote” (32)

17  Go tswa foo, o ne a raya barutwa ba gagwe a re: “Dilo tse di dirang gore batho ba kgopiwe di tla nna di le gone. Le fa go ntse jalo, motho yo di tlang ka ene o tla atlholwa botlhoko!  Go tla nna botoka gore go bofelelwe leje le legolo* mo molaleng wa gagwe a bo a latlhelwa mo lewatleng go na le gore a kgopise mongwe wa ba bannye bano.+  Ikeleng tlhoko. Fa mokaulengwe wa gago a dira boleo, mo kgalemele,+ mme fa a ikwatlhaya, mo itshwarele.+  Tota le fa a ka go leofela makgetlo a le supa ka letsatsi a bo a boela mo go wena makgetlo a le supa a re, ‘Ke a ikwatlhaya,’ o tshwanetse go mo itshwarela.”+  Jaanong baaposetoloi ba ne ba raya Morena ba re: “Re neye tumelo e e oketsegileng.”+  Foo Morena o ne a re: “Fa lo ne lo na le tumelo e e lekanang le tlhaka ya mosetara, lo ne lo tla raya setlhare seno sa mmurubele o montsho lo re, ‘Kumoga mme o jalege mo lewatleng!’ mme se ne se tla dira jalo.+  “Ke mang mo go lona yo fa motlhanka wa gagwe a boa kwa tshimong a tswa go lema kgotsa a tswa go disa a ka mo rayang a re, ‘Tla kwano ka bonako mme o nne fa tafoleng o je’?  Go na le moo, a ga a kitla a mo raya a re, ‘Mpaakanyetse dijo tsa maitseboa gore ke je, mme o apare khiba o bo o ntlisetsa dilo tse ke di batlang go fitlha ke fetsa go ja le go nwa, mme morago ga moo, o ka nna wa ja wa bo wa nwa’?  Ga a kitla a leboga motlhanka yoo ka gonne o dirile se a neng a tshwanetse go se dira, gakere? 10  Ka tsela e e tshwanang, fa lo dirile dilo tsotlhe tse lo di abetsweng lo re: ‘Re batlhanka ba ba se nang molemo wa sepe. Se re se dirileng ke se re neng re tshwanetse go se dira.’”+ 11  Fa a le mo tseleng a ya kwa Jerusalema, o ne a feta fa gare ga Samarea le Galalea. 12  Mme fa a tsena mo motsaneng mongwe, banna ba le lesome ba ba nang le lepero ba ne ba mo kgatlhantsha, le fa go ntse jalo, ba ne ba emetse kgakala.+ 13  Ba ne ba goa ba re: “Jesu, Morutisi, re utlwele botlhoko!” 14  Fa a ba bona, o ne a ba raya a re: “Tsamayang lo ye go itshupa kwa baperesiting.”+ Fa ba ntse ba tsamaya, ba ne ba fola.+ 15  E rile mongwe wa bone a bona gore o fodile, o ne a boa, mme a galaletsa Modimo ka lentswe le le kwa godimo. 16  Mme o ne a khubama fa pele ga ga Jesu a bo a mo leboga. Mo godimo ga moo, e ne e le Mosamarea.+ 17  Jesu o ne a mo raya a re: “Go ne ga fodisiwa banna ba le lesome, gakere? Jaanong ba bangwe ba ba robongwe ba kae? 18  A ga go na yo mongwe gape yo o neng a boa a tla go galaletsa Modimo ntle le monna yono wa setšhaba se sele?” 19  Foo o ne a mo raya a re: “Ema o tsamaye; tumelo ya gago e go fodisitse.”+ 20  Fa Bafarasai ba mmotsa gore Bogosi Jwa Modimo bo ne bo tla tla leng,+ o ne a ba raya a re: “Bogosi Jwa Modimo ga bo tle ka tsela e e tla lemogiwang ke mongwe le mongwe; 21  e bile batho ga ba kitla ba re, ‘Bonang fano!’ kgotsa, ‘Bonang kwa!’ Gonne Bogosi Jwa Modimo bo mo gare ga lona.”+ 22  Go tswa foo, o ne a raya barutwa a re: “Malatsi a etla a mo go one lo tla eletsang nako ya fa Morwa motho a tla bo a na le lona, le fa go ntse jalo, ga lo kitla lo e bona. 23  Mme batho ba tla lo raya ba re, ‘Bonang kwa!’ kgotsa, ‘Bonang fano!’ Lo se ka lwa tswa kgotsa lwa taboga fa morago ga bone.+ 24  Gonne fela jaaka legadima le phatsima go tswa kwa karolong e nngwe ya legodimo go ya kwa karolong e nngwe ya legodimo, Morwa motho+ le ene o tla nna jalo mo letsatsing leo.*+ 25  Le fa go ntse jalo, sa ntlha o tshwanetse go bogisiwa thata le go ganwa ke kokomana eno.+ 26  Mo godimo ga moo, fela jaaka go ne go ntse mo motlheng wa ga Noa,+ go tla nna fela jalo mo motlheng wa Morwa motho:+ 27  batho ba ne ba ja, ba ne ba nwa, banna ba ne ba nyala, basadi ba ne ba nyalwa go fitlha ka letsatsi le Noa a neng a tsena mo arakeng ka lone,+ mme Morwalela o ne wa tla mme wa ba senya botlhe.+ 28  Ka tsela e e tshwanang, fela jaaka go ne go ntse mo motlheng wa ga Lote:+ batho ba ne ba ja, ba nwa, ba reka, ba rekisa, ba jala e bile ba aga. 29  Mme ka letsatsi le Lote a neng a tswa mo Sodoma ka lone, go ne ga na molelo le sulefera go tswa kwa legodimong mme di ne tsa ba senya botlhe.+ 30  Go tla nna jalo mo letsatsing leo fa Morwa motho a tla bo a senolwa.+ 31  “Mo letsatsing leo, a motho yo o kwa godimo ga ntlo a se ka a fologa a ya go tsaya dilo tsa gagwe mo ntlong, ka tsela e e tshwanang, a motho yo o kwa tshimong, a se ka a boela kwa dilong tse di kwa morago. 32  Gakologelwang mosadi wa ga Lote.+ 33  Ope fela yo o batlang go sireletsa botshelo* jwa gagwe bo tla mo latlhegela, mme ope fela yo o latlhegelwang ke botshelo jwa gagwe, o tla bo boloka.+ 34  Ke a lo bolelela, mo bosigong joo batho ba le babedi ba tla bo ba le mo bolaong bo le bongwe; yo mongwe o tla tsewa, mme yo mongwe o tla tlogelwa.+ 35  Go tla bo go na le basadi ba le babedi ba sila mo lelwaleng* le le lengwe; yo mongwe o tla tsewa, mme yo mongwe o tla tlogelwa.” 36  *—— 37  Ka jalo, ba ne ba mo raya ba re: “Seno se tla direga kae Morena?” O ne a ba raya a re: “Kwa setoto se leng gone, bontsu le bone ba tla phuthegela gone koo.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “lelwala.”
Seger., “la gagwe.”
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Bona “Lelwala” mo Ditlhaloso Tsa Mafoko.