Efangele ya ga Luke 6:1-49

  • Jesu ke “Morena wa Sabata” (1-5)

  • Monna yo o golafetseng seatla o a fodisiwa (6-11)

  • Baaposetoloi ba ba 12 (12-16)

  • Jesu o a ruta e bile o a fodisa (17-19)

  • Go itumela le go hutsafala (20-26)

  • Rata baba ba gago (27-36)

  • Tlogelang go atlhola (37-42)

  • Ba itsiwe ka maungo a bone (43-45)

  • Ntlo e e agilweng sentle; ntlo e e sa direlwang motheo (46-49)

6  Jaanong ka letsatsi la sabata o ne a feta a raletse masimo a dijo tsa ditlhaka, mme barutwa ba gagwe ba ne ba kgetla dijalo dingwe tse di jetsweng foo,+ ba di foforela mo diatleng ba bo ba di ja.+  Foo Bafarasai bangwe ba ne ba re: “Ke ka ntlha yang fa lo dira se batho ba sa letlelelwang go se dira ka Sabata?”+  Jesu o ne a ba raya a re: “A ga lo ise lo ke lo bale se Dafide a neng a se dira fa ene le banna ba ba neng ba na le ene ba ne ba tshwerwe ke tlala?+  A ga a ka a tsena mo ntlong ya Modimo mme a newa dinkgwe tse di neelwang Modimo* a bo a di ja le go naya banna ba ba neng ba na le ene tse dingwe, e leng selo se motho ope a neng a sa tshwanela go se ja, fa e se baperesiti fela?”+  Go tswa foo, o ne a ba raya a re: “Morwa motho ke Morena wa Sabata.”+  Ka letsatsi le lengwe la sabata,+ o ne a tsena mo sinagogeng a bo a simolola go ruta. Mme go ne go na le monna mongwe yo o golafetseng* seatla sa moja.+  Jaanong Bakwadi le Bafarasai ba ne ba lebile Jesu ka kelotlhoko ba batla go bona gore a o ne a tla mo fodisa ka Sabata, e le gore ba bone tsela nngwe ya go mo latofatsa.  Le fa go ntse jalo, e re ka a ne a itse se ba se akantseng,+ o ne a raya monna yoo yo o golafetseng* seatla a re: “Tla kwano mme o eme fa gare fano.” O ne a tla a bo a ema foo.  Jesu o ne a ba raya a re: “Ke a lo botsa, Ke ditiro dife tse di tshwanetseng go dirwa ka letsatsi la Sabata? Tse di siameng kgotsa tse di bosula, go boloka botshelo* jwa motho kgotsa go mmolaya?”+ 10  Fa a sena go ba leba botlhe, o ne a raya monna yoo a re: “Otlolola seatla sa gago.” O ne a dira jalo, mme seatla sa gagwe se ne sa fola. 11  Le fa go ntse jalo, ba ne ba galefa thata, mme ba simolola go botsana gore ke eng se ba ka se dirang Jesu. 12  Letsatsi lengwe o ne a ya kwa thabeng go ya go rapela,+ mme o ne a fetsa bosigo jotlhe a rapela Modimo.+ 13  Mme letsatsi le le latelang, o ne a biletsa barutwa ba gagwe kwa go ene a bo a tlhopha ba le 12 mo go bone, ba a neng a ba bitsa baaposetoloi:+ 14  Simone, yo gape a neng a mmitsa Petere, Anderea monnawe Petere, Jakobe, Johane, Filipo,+ Barotholomeo, 15  Mathaio, Thomase,+ Jakobe morwa Alefaeo, Simone yo o bidiwang “yo o tlhagafetseng,” 16  Judase morwa Jakobe le Judase Isekariota, yo o neng a feleletsa a mo rekisitse.* 17  Mme o ne a fologa thaba le bone a bo a ema mo lefelong le le sephaphathi, mme barutwa ba gagwe ba le bantsi ba ne ba le teng foo, le batho ba bangwe ba le bantsi thata ba ba tswang kwa Judea yotlhe le kwa Jerusalema le kwa kgaolong ya Ture le Sidona e e gaufi le lewatle, ba ba neng ba tlile go mo reetsa le go fodisiwa. 18  O ne a fodisa le ba ba neng ba tshwenngwa ke madimona.* 19  Mme fa batho ba ne ba mo kgoma, maatla a ne a tswa mo go ene+ mme botlhe ba bo ba fola. Ka ntlha ya seo, batho botlhe ba ne ba batla go mo kgoma. 20  O ne a leba barutwa ba gagwe a bo a re: “Go itumela lona ba lo humanegileng, ka gonne Bogosi Jwa Modimo ke jwa lona.+ 21  “Go itumela lona ba gone jaanong lo tshwerweng ke tlala, ka gonne lo tla kgora.+ “Go itumela lona ba gone jaanong lo lelang, ka gonne lo tla tshega.+ 22  “Go itumela lona fa batho ba lo tlhoa,+ ba lo kgaphela kwa thoko+ e bile ba lo kgoba, gape ba lo senya maina* ba re lo bosula ka ntlha ya Morwa motho. 23  Itumeleng lo ipele lo bo lo tlolake ka boitumelo mo letsatsing leo, ka gonne tuelo ya lona e kgolo kwa legodimong, ka gonne tseo ke tsone dilo tse borraabonemogolo ba neng ba tle ba di dire baporofeti.+ 24  “Ruri lo tlhomola pelo lona ba lo humileng,+ ka gonne se lo nang le sone gone jaanong, ke sone fela se lo tla se bonang.+ 25  “Ruri lo tlhomola pelo lona ba gone jaanong lo kgotsheng, ka gonne lo tla tshwarwa ke tlala. “Ruri lo tlhomola pelo lona ba gone jaanong lo tshegang, ka gonne lo tla hutsafala lo bo lo lela.+ 26  “Ruri lo tlhomola pelo fa batho botlhe ba bua sentle ka lona,+ ka gonne seo ke sone se borraabonemogolo ba neng ba se dira baporofeti ba maaka. 27  “Mme lona ba lo reeditseng ke lo raya ke re: Tswelelang lo rata baba ba lona, lo direla ba ba lo tlhoileng dilo tse di molemo,+ 28  lo segofatsa ba ba lo hutsang, e bile lo rapelela ba ba lo tlhapatsang.+ 29  Fa mongwe a go itaya mo lerameng, mo neye le le lengwe; mme fa mongwe a tsaya seaparo sa gago sa ka fa ntle, o mo neye le seaparo sa ka fa teng.+ 30  Fa motho ope fela a go kopa sengwe o se mo neye,+ mme fa mongwe a tsaya dilo tsa gago, o se ka wa batla gore a di buse. 31  “Gape, lo direle batho ba bangwe ka tsela e lo batlang ba lo direla ka yone.+ 32  “Fa lo rata batho ba ba lo ratang, seo se lo tswela mosola jang? Ka gonne baleofi le bone ba rata batho ba ba ba ratang.+ 33  Mme fa lo thusa batho ba ba lo thusang, seo se lo solegela molemo ka eng? Tota le baleofi ba dira se se tshwanang. 34  Gape, fa lo adima* batho ba bangwe ka gonne lo solofetse gore ba tla lo duela, seo se lo solegela molemo ka eng?+ Tota le baleofi ba adima baleofi ba bangwe ba solofetse gore ba tla ba busetsa madi a bone a feletse. 35  Go na le moo, tswelelang lo rata baba ba lona, lo thusa ba bangwe e bile lo adima batho lo sa solofele go boelwa ke sepe;+ mme tuelo ya lona e tla nna kgolo, e bile lo tla nna bomorwa Mogodimodimo, ka gonne o pelonomi mo go ba ba sa lebogeng le ba ba bosula.+ 36  Tswelelang lo le kutlwelobotlhoko, fela jaaka Rraalona a le kutlwelobotlhoko.+ 37  “Mo godimo ga moo, tlogelang go atlhola ba bangwe, mme ga lo kitla lo atlholwa;+ gape tlogelang go bona ba bangwe molato, mme ga lo kitla lo bonwa molato. Tswelelang lo itshwarela* ba bangwe, mme le lona lo tla itshwarelwa.*+ 38  Itlwaetseng go aba, mme batho ba tla lo abela.+ Ba tla tshela mo diropeng tsa lona selekanyo se se tletseng, se papietswe, se tshikintswe sentle e bile se penologa. Gonne le bone ba tla lo lekanyetsa ka selekanyo se lo lekanyang ka sone.” 39  Mme gape o ne a ba bolelela setshwantsho seno: “Motho yo o foufetseng ga a ka ke a goga motho yo o foufetseng, gakere? Ka bobedi ba tla wela mo khuting, gakere?+ 40  Moithuti* ga a fete morutisi wa gagwe, mme mongwe le mongwe yo o rutiwang sentle o tla tshwana le morutisi wa gagwe. 41  Jaanong ke ka ntlha yang fa o leba lotlhaka lo lo mo leitlhong la mokaulengwe wa gago mme o sa bone tlhomeso e e mo leitlhong la gago?+ 42  O ka raya jang mokaulengwe wa gago o re, ‘Mokaulengwe, mma ke ntshe lotlhaka lo lo mo leitlhong la gago,’ mme wena o sa bone tlhomeso e e mo leitlhong la gago? Moitimokanyi ke wena! Sa ntlha, ntsha tlhomeso e e mo leitlhong la gago, mme ke gone o tla bonang sentle gore o ka ntsha jang lotlhaka lo lo mo leitlhong la mokaulengwe wa gago. 43  “Gonne ga go na setlhare sepe se se molemo se se ka ungwang leungo le le bodileng, e bile ga go na setlhare sepe se se bodileng se se ka ungwang leungo le le molemo.+ 44  Gonne setlhare sengwe le sengwe se lemogiwa ka maungo a sone.+ Ka sekai, batho ga ba kgetle difeige mo mmitlweng, e bile ga ba kgaole morara* mo setlhatshaneng se se mmitlwa. 45  Motho yo o molemo o ntsha dilo tse di molemo mo letlotlong le le molemo la pelo ya gagwe, mme motho yo o bosula o ntsha dilo tse di bosula mo letlotlong la gagwe le le bosula; gonne molomo wa gagwe o bua se se tletseng mo pelong.+ 46  “Jaanong ke ka ntlha yang fa lo mpitsa ‘Morena! Morena!’ mme lo sa dire dilo tse ke di buang?+ 47  Ke tla lo bontsha gore mongwe le mongwe yo o tlang mo go nna mme a utlwa mafoko a me a bo a a ikobela o tshwana le mang:+ 48  O tshwana le monna yo e rileng a aga ntlo a bo a epa khuti e e kwa tengteng a bo a thaya motheo mo lefikeng. Ka jalo, e rile morwalela o tla, metsi a a tswang mo nokeng a ne a itaya ntlo eo, mme e ne ya se ka ya reketla, ka gonne e ne e agilwe sentle.+ 49  Ka fa letlhakoreng le lengwe, ope fela yo o utlwang mafoko a me a bo a sa a ikobele,+ o tshwana le monna yo o neng a aga ntlo a sa e direla motheo. Metsi a a tswang mo nokeng a ne a itaya ntlo eo, mme ka bonako fela ya wa. Ntlo eo e ne ya senyega fela thata.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “dinkgwe tse di bewang fa pele ga Modimo.”
Kgotsa “yo o suleng ditokololo tsa.” Seger., “omeletseng.”
Kgotsa “yo o suleng ditokololo tsa.” Seger., “omeletseng.”
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “okile.”
Seger., “meya e e seng phepa.”
Kgotsa “ba kgaphela maina a lona kwa thoko.”
Go tewa ba ba adima kwantle ga morokotso.
Kgotsa “gololwa.”
Kgotsa “golola.”
Kgotsa “Morutwa.”
Kgotsa “diterebe; moretlwa.”