Yobu 9:1-35

  • Jibu la Yobu (1-35)

    • Mwanadamu mwenye anaweza kufa hawezi kushindana na Mungu (2-4)

    • ‘Mungu anafanya mambo yenye hayawezi kuchunguzwa’ (10)

    • Mutu hawezi kubishana na Mungu (32)

9  Yobu akajibu:  “Kwa kweli ninajua kwamba ni vile. Lakini namna gani mwanadamu mwenye anaweza kufa anaweza kuwa na haki katika kesi ya hukumu pamoja na Mungu?+   Kama mutu anataka kubishana Naye,*+Mutu huyo hawezi kujibu ulizo moja kati ya maulizo Yake elfu moja (1 000).   Yeye ni mwenye hekima katika moyo na mwenye nguvu nyingi sana.*+ Ni nani anaweza kumupinga na akose kuumia?+   Anahamisha* milima bila mutu kujua;Anaipindua katika kasirani yake.   Anatikisa dunia itoke mahali pake,Na hivyo nguzo zake zinatetemeka.+   Anaamuru jua lisitoe mwangazaNa anazuia mwangaza wa nyota;+   Anatandika mbingu yeye peke yake,+Na anakanyanga juu ya mawimbi makubwa ya bahari.+   Alifanya kundi la nyota la Ashi,* Kesili,* na Kima,*+Na makundi ya nyota ya anga la kusini;* 10  Anafanya mambo makubwa na yenye hayawezi kuchunguzwa,+Mambo ya ajabu yenye hayawezi kuhesabiwa.+ 11  Anapita pembeni yangu, lakini siwezi kumuona;Anapita karibu na mimi, lakini simutambue. 12  Wakati anakamata kitu kwa nguvu, ni nani anaweza kushindana naye? Ni nani anaweza kumuuliza, ‘Unafanya nini?’+ 13  Mungu hatazuia kasirani yake;+Hata wale wenye kumusaidia Rahabu*+ watainama mbele ya Mungu. 14  Namna gani basi wakati ninamujibuNinapaswa kuchagua kwa uangalifu maneno yangu ili kubishana naye! 15  Hata kama ningekuwa na haki, singemujibu.+ Ningemulilia tu muamuzi* wangu anionyeshe rehema. 16  Nikimuita, atanijibu? Siamini kama atasikiliza sauti yangu, 17  Kwa maana ananiponda kwa zorubaNa anaongeza vidonda vyangu bila sababu.+ 18  Haniache nipumue;Anaendelea kunijaza mambo machungu. 19  Kama ni nguvu, ni yeye mwenye kuwa na nguvu.+ Kama ni haki, anasema: ‘Ni nani anaweza kunishitaki?’ 20  Kama ningekuwa na haki, kinywa changu mwenyewe kingenihukumu;Hata kama ninaendelea kuwa muaminifu-mushikamanifu,* atasema niko na hatia.* 21  Hata kama ninaendelea kuwa muaminifu-mushikamanifu,* sijiamini mimi mwenyewe;*Ninakataa* maisha yangu. 22  Yote ni sawa. Ndiyo sababu ninasema,‘Anaharibu wenye hawana kosa* na pia waovu.’ 23  Kama mafuriko yanatokeza kifo cha kushitukia,Atachekelea hali ya kupoteza tumaini ya watu wenye hawana kosa. 24  Dunia imetiwa katika mukono wa muovu;+Anafunika macho ya* waamuzi wake. Kama haiko yeye, ni nani basi? 25  Siku zangu zinakimbia mbio kuliko mukimbiaji;+Zinakimbia bila kuona mema. 26  Zinapita haraka kama mashua* ya matete,Kama tai wenye kushuka mbio ili kukamata mawindo. 27  Kama ninasema, ‘Nitasahau malalamiko yangu,Nitabadilisha sura yangu na kufurahi,’ 28  Ningeendelea kuogopa kwa sababu ya maumivu yangu yote,+Na ninajua ungenipata na kosa. 29  Ningeonwa kuwa na hatia.* Basi sababu gani nijisumbue bure?+ 30  Nikinawa na teluji* yenye kuyeyuka,Na kusafisha mikono yangu na sabuni,*+ 31  Basi, ungenitupa ndani ya shimo,Na hata nguo zangu zingenichukia. 32  Kwa maana yeye haiko mwanadamu kama mimi ili niweze kumujibu,Ili tuende naye kwenye tribinali.+ 33  Hakuna mutu wa kuamua* kati yetu,Mwenye anaweza kuwa muamuzi wetu.* 34  Kama angeacha kunipiga*Na kuacha kunitisha kupitia mambo yake yenye kuogopesha,+ 35  Halafu ningesema naye bila kuogopa,Kwa maana sina tabia ya kusema kwa woga.

Maelezo ya Chini

Ao “kumupeleka kwenye tribinali.”
Ao “mwenye uwezo katika nguvu.”
Ao “Anaondoa.”
Pengine ni kundi la nyota la Dubu Mukubwa (Kundi Kubwa la Ursa).
Pengine ni kundi la nyota la Orioni.
Pengine ni nyota zenye kuitwa Pleiadesi katika kundi la nyota la Taurusi, ao Ngombe.
Tnn., “vyumba vya ndani vya kusini.”
Pengine ni munyama mukubwa wa bahari.
Ao pengine, “mushitaki.”
Ao “Hata kama sina kosa.”
Tnn., “mimi ni mupotovu.”
Ao “bila kosa.”
Ao “sijue nafsi yangu.”
Ao “Ninazarau.”
Ao “wenye kuendelea kuwa waaminifu-washikamanifu.”
Tnn., “nyuso za.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Tnn., “muovu.”
Ao “neige.”
Ao “potashi.”
Ao “mupatanishi.”
Tnn., “kuweka mukono wake juu yetu sisi wawili.”
Tnn., “angeondoa fimbo yake juu yangu.”