Yobu 31:1-40

 • Yobu anatetea uaminifu-mushikamanifu wake (1-40)

  • “Agano na macho yangu” (1)

  • Anamuomba Mungu amupime kwenye mizani (6)

  • Yeye haiko muzinifu (9-12)

  • Yeye haiko mupenda-feza (24, 25)

  • Yeye haiko muabudu-sanamu (26-28)

31  “Nimefanya agano pamoja na macho yangu.+ Basi namna gani ninaweza kumukazia bikira uangalifu kwa njia yenye haifae?+   Nitapata fungu gani kutoka kwa Mungu, kule juu,Nitapata uriti gani kutoka kwa Mweza-Yote, kule juu?   Je, musiba haungojee mukosajiNa je, taabu haingojee wale wenye kufanya mambo ya kuumiza?+   Je, yeye haone njia zangu+Na kuhesabu hatua zangu zote?   Je, kuko siku nimetembea katika njia yenye haiko ya kweli?* Je, muguu wangu umekimbilia udanganyifu?+   Acha Mungu anipime kwa mizani* yenye kuwa sawa;+Halafu atajua uaminifu-mushikamanifu wangu.+   Kama hatua zangu zimeacha kufuata njia+Ao moyo wangu umefuata macho yangu+Ao mikono yangu imechafuliwa,   Basi acha nipande mbegu na mwingine akule,+Na acha kile ninapanda kingolewe.*   Kama moyo wangu umeshawishiwa na mwanamuke+Na kama nimevizia+ kwenye mulango wa jirani yangu, 10  Basi acha bibi yangu asagie mwanaume mwingine nafaka,Na wanaume wengine wafanye ngono naye.*+ 11  Kwa maana huo ungekuwa mwenendo wa haya,Kosa lenye kustahili azabu ya waamuzi.+ 12  Huo ungekuwa moto wenye kuteketeza na kuharibu,*+Wenye kuteketeza* hata mizizi ya mazao yangu yote. 13  Kama nilikosa kupatia watumishi wangu wanaume ao watumishi wanamuke haki yaoWakati walikuwa na malalamiko* juu yangu, 14  Nitafanya nini wakati Mungu atapambana na mimi?* Nitamujibu nini wakati ataniomba nitoe hesabu?+ 15  Je, Mwenye alinifanya katika tumbo la uzazi, hakuwafanya wao pia?+ Je, haiko uleule Mwenye alitufanya mbele tuzaliwe?*+ 16  Kama nilikataa kupatia maskini kile walitamani+Ao kuhuzunisha macho ya mwanamuke mujane;*+ 17  Kama nilikula chakula changu peke yanguBila kupatia mayatima;+ 18  (Kwa maana tangu ujana wangu yatima amekomaa pamoja na mimi kama vile nilikuwa baba yake,Na tangu utoto wangu* nimekuwa kiongozi wa mwanamuke mujane.) 19  Kama nilimuona mutu akikufa kwa sababu ya kukosa nguoAo maskini mwenye hana kitu cha kujifunika;+ 20  Kama hakunibariki*+Wakati alikuwa anajitia joto na manyoya ya kondoo wangu; 21  Kama niliinua mukono wangu ili kutesa yatima+Wakati alihitaji musaada wangu kwenye mulango mukubwa wa muji;*+ 22  Basi acha mukono wangu uanguke kutoka kwenye bega langu,Na acha mukono wangu uvunjike kwenye kiko* chake. 23  Kwa maana niliogopa musiba kutoka kwa Mungu,Na sikuweza kusimama mbele ya utukufu wake. 24  Kama nilitia tumaini langu katika zahabuAo kuambia zahabu safi, ‘Wewe ni tegemeo langu!’+ 25  Kama nilifurahi kwa kuwa mali yangu ilikuwa nyingi+Kwa sababu ya vitu vingi vyenye nilipata;+ 26  Kama niliona jua likingaa,*Ao mwezi ukipita katika utukufu wake;+ 27  Na moyo wangu ukashawishiwa kwa uficho,Na kinywa changu kikabusu mukono wangu ili kuviabudu;+ 28  Basi hilo lingekuwa kosa lenye kustahili azabu ya waamuzi,Kwa maana ningekuwa nimemukana Mungu wa kweli kule juu. 29  Je, kuko siku nimeshangilia kwa sababu ya kuharibiwa kwa adui yangu+Ao kufurahi kwa sababu amepatwa na jambo la mubaya? 30  Hakuna siku niliruhusu kinywa changu kitende zambiKwa kuomba uzima wake* katika kiapo.+ 31  Je, watu wa hema yangu hawajasema,‘Ni nani anaweza kupata mutu mwenye hajashiba chakula chake?’*+ 32  Hakuna mugeni* mwenye alilazimika kulala inje usiku;+Niliacha milango yangu wazi kwa ajili ya wasafiri. 33  Je, kuko siku nimejaribu kufunika zambi zangu kama vile watu wengine,+ Kwa kuficha kosa langu ndani ya mufuko wa nguo yangu? 34  Je, nimekwisha kuogopa mawazo ao matendo ya watu wengi,Ao nimekwisha kuogopa sana kuzarauliwa na familia zingine,Na hivyo nimenyamaza na kuogopa kuenda inje? 35  Ingekuwa muzuri kama mutu fulani angenisikiliza!+ Ningeandika jina langu juu ya mambo yenye nimesema!* Acha Mweza-Yote anijibu!+ Ingekuwa muzuri kama mushitaki wangu angekuwa ameandika mashitaka kwenye karatasi!* 36  Ningeibeba kwenye bega langu,Na ningeifunga kuzunguka kichwa changu kama vile taji. 37  Ningemupatia hesabu ya kila hatua yenye ninafanya;Ningemukaribia bila kuogopa, kama vile mukubwa. 38  Kama inchi yangu mwenyewe ingenilaumuNa mifereji yake ingelia pamoja; 39  Kama nimekula mazao yake bila kulipa,+Ao kama nimefanya wenye inchi* hiyo wapoteze tumaini;+ 40  Basi acha miiba iote kwa ajili yangu pahali pa nganoNa magugu yenye harufu mubaya pahali pa shayiri.” Maneno ya Yobu yanaishia hapa.

Maelezo ya Chini

Ao pengine, “pamoja na watu wenye hawapendi kweli?”
Ao “kilo.”
Ao “acha wazao wangu wangolewe.”
Tnn., “acha wanaume wengine wainame juu yake.”
Tnn., “kula (kumeza) mupaka uharibifu.”
Ao “kungoa.”
Ao “kesi ya hukumu.”
Tnn., “wakati atasimama?”
Tnn., “katika tumbo la uzazi.”
Tnn., “nilifanya macho ya mwanamuke mujane yakuwe zaifu.”
Tnn., “kuanzia ndani ya tumbo la uzazi la mama yangu.”
Tnn., “Kama viuno vyake havikunibariki.”
Ao pengine, “Wakati niliona kwamba nilikuwa na musaada kwenye mulango mukubwa wa muji.”
Ao “kutoka kwenye mufupa wake wa juu.” Kiko ni kiungo chenye kuwa kati ya kiwiko cha mukono na bega.
Tnn., “mwangaza ukingaa.”
Ao “nafsi yake.”
Tnn., “nyama yake.”
Ao “mukaaji mugeni.”
Ao “Hii ndiyo sahihi yangu.”
Ao “hati.”
Ao “nafsi ya wenye inchi.”