Yobu 41:1-34

  • Mungu anaeleza juu ya munyama wa ajabu mwenye kuitwa Leviatani (1-34)

41  “Je, unaweza kuvua Leviatani*+ kwa ndoanoAo kufunga ulimi wake kwa kamba?   Je, unaweza kupitisha kamba* katika matundu ya pua yakeAo kutoboa mataya* yake kwa ndoano?*   Je, atakulilia ili umusikilie huruma,Ao atazungumuza na wewe kwa upole?   Atafanya mapatano pamoja na wewe,Ili umufanye kuwa mutumwa wako maisha yake yote?   Je, utacheza naye kama vile unacheza na ndegeAo kumufunga kamba kwa ajili ya watoto wako wadogo wanamuke?   Je, wafanyabiashara watamutumia ili kubadilishana vitu? Je, watamugawanya kati ya wafanyabiashara?   Je, utajaza mikuki kwenye ngozi yake+Ao mikuki ya kuvua samaki kwenye kichwa chake?   Tia mukono wako juu yake;Utakumbuka pigano hilo na hautafanya tena vile hata siku moja!   Ni bure* kujaribu kumukamata. Kumuona tu kutakufanya ushituke.* 10  Hakuna mwenye anapima kumuchokoza. Basi ni nani anaweza kusimama ili kunipinga?+ 11  Ni nani mwenye amekuwa wa kwanza kunipatia kitu fulani ili nimulipe?+ Kila kitu chenye kuwa chini ya mbingu ni changu.+ 12  Sitaacha kusema kuhusu miguu yake,Kuhusu nguvu zake na mwili wake wenye umeumbwa muzuri. 13  Ni nani ameondoa nguo yake ya inje? Ni nani ataingia katika mataya* yake yenye kuwa wazi? 14  Ni nani anaweza kufungua kwa nguvu milango ya kinywa chake?* Meno yake kuzunguka pande zote yanaogopesha sana. 15  Mugongo wake uko na mistari ya magamba*Yenye kufungana sana pamoja. 16  Kila gamba linakamatana sana na lingineNa hivyo hewa haiwezi kuingia katikati ya magamba hayo. 17  Yanafungana pamoja;Yanakamatana na hayawezi kutenganishwa. 18  Chafya yake inatoa mwangaza,Na macho yake ni kama miali ya mapambazuko.* 19  Miangaza ya umeme wa radi inatoka katika kinywa chake;Cheche za moto zinatoka inje. 20  Moshi unatoka katika matundu ya pua yake,Kama tanuru yenye kuwashwa moto kwa matete. 21  Pumuzi yake inawasha makaa,Na mwali wa moto unatoka katika kinywa chake. 22  Kuko nguvu nyingi katika shingo yake,Na woga mukubwa unatembea mbele yake. 23  Mikunjo ya ngozi yake inakamatana;Iko imara, kama vile metali yenye imemwangwa juu yake na kukauka, na haitikisike. 24  Moyo wake uko mugumu kama vile jiwe,Ndiyo, mugumu kama jiwe la chini la kusagia. 25  Wakati anasimama, hata watu wenye nguvu wanaogopa;Kishindo chake kinaleta wasiwasi. 26  Upanga wenye utamufikia hautamuweza;Wala mukuki, mushale, ao kichwa cha mushale.+ 27  Anaona chuma kama nyasi tu,Na shaba kama muti wenye kuoza. 28  Mushale hauwezi kumufanya akimbie;Kwake majiwe ya kombeo yako kama nyasi yenye kukauka. 29  Anaona gongo* kama vile nyasi yenye kukauka,Na anachekelea muvumo wa mukuki mudogo. 30  Upande wake wa chini uko kama vipande vyenye kuchongoka vya vyombo vya udongo;Anajinyoosha katika matope kama kifaa cha kupiga-piga nafaka.+ 31  Anafanya mahali kwenye maji yenye kuenda chini sana kutokote kama vile chungu;Anakoroga bahari kama chungu cha mafuta yenye marashi. 32  Wakati anapita, anaacha njia imengaa. Mutu atawaza kwamba mahali kwenye maji yenye kuenda chini sana kuko na nywele nyeupe. 33  Hakuna mwenye kuwa kama yeye juu ya dunia,Kiumbe chenye kiliumbwa ili kisiweze kuogopa. 34  Anaangalia kila kitu chenye majivuno. Yeye ni mufalme juu ya wanyama wote wa pori wenye nguvu.”

Maelezo ya Chini

Pengine ni mamba.
Tnn., “nyasi.”
Mataya ni mifupa ya kinywa yenye kubeba meno.
Tnn., “mwiba.”
Ao “ubatili.”
Ao “uanguke chini.”
Mataya ni mifupa ya kinywa yenye kubeba meno.
Tnn., “uso wake.”
Ao pengine, “Anajivunia mistari yake ya magamba.”
Mapambazuko ni wakati mwangaza wa asubui unaanza kutokea.
Gongo ni fimbo yenye kuvimba kwenye mwisho wake mumoja.