Yobu 30:1-31

  • Yobu anaeleza namna maisha yake yalibadilika (1-31)

    • Anachekwa na watu wenye hawana mafaa yoyote (1-15)

    • Inaonekana kama Mungu hamusaidie (20, 21)

    • “Ngozi yangu imekuwa nyeusi” (30)

30  “Sasa wananichekelea+—Wanaume wenye miaka kidogo kuliko mimi,Wenye baba zao ningekataaKuwaweka pamoja na imbwa wenye kulinda kundi langu.   Uwezo wa mikono yao ulikuwa na faida gani kwangu? Nguvu zao zimekwisha.   Wamechoka sana kwa sababu ya uhitaji na njaa;Wanatafuna udongo wenye kukaukaWenye ulikuwa tayari umeharibiwa na kuachwa ukiwa.   Wanakusanya mumea wa chumvi kutoka katika miti midogo-midogo;Chakula chao ni muzizi wa miti ya miretemu.   Wanafukuzwa watoke katikati ya watu;+Watu wanawalalamikia kama vile wangemufanyia mwizi.   Wanaishi kwenye miteremuko ya mabonde,Katika mashimo ya udongo na ya miamba.   Wanalia katika miti midogo-midogoNa wanajikusanya kati ya mimea yenye kuwasha.   Kama wana wa wenye hawana akili na wenye hawana jina,Wamefukuzwa* watoke katika inchi.   Lakini sasa wananichekelea hata katika nyimbo zao;+Nimekuwa kwao kitu cha kuzarauliwa.*+ 10  Wananichukia na kujitenga na mimi;Hawasite kunitemea mate kwenye uso wangu.+ 11  Kwa sababu Mungu ameniondolea nguvu zangu* na kuninyenyekeza,Hawajizuie kufanya jambo lolote mbele yangu.* 12  Kwenye mukono wangu wa kuume wanasimama kama kikundi cha watu wenye kasirani;WananifukuzaNa wanatia vizuizi vya uharibifu katika njia yangu. 13  Wanaharibu barabara zanguNa kufanya taabu yangu ikuwe mubaya zaidi,+Bila mutu wa kuwazuia.* 14  Wanakuja kama vile watu wenye kupita katika tundu kubwa la ukuta;Wanakuja kwa wingi katikati ya uharibifu. 15  Woga mukubwa umenilemea;Heshima yangu imepeperushwa mbali kama upepo,Na wokovu wangu umepotea kama wingu. 16  Na sasa uzima wangu* unapunguka ndani yangu;+Siku za mateso+ zinanikamata. 17  Maumivu yanatoboa* mifupa yangu usiku;+Maumivu yenye kunitafuna hayamalizike hata kidogo.+ 18  Nguvu nyingi zinaharibu nguo yangu;*Inanibana kama shingo ya nguo yangu. 19  Mungu ameniangusha chini ndani ya matope;Nimefanywa kuwa mavumbi na majivu. 20  Ninakulilia unisaidie, lakini haunijibu;+Ninasimama, lakini wewe unaniangalia tu. 21  Umenitendea bila huruma;+Kwa nguvu zote za mukono wako, unanishambulia. 22  Unaniinua na kunipeperusha kwa upepo;Kisha unanitupa huku na huku katika zoruba.* 23  Kwa maana ninajua kwamba utanishusha mupaka kwenye kifo,Nyumba kwenye kila mutu mwenye uzima ataenda. 24  Lakini hakuna mwenye angepiga mutu mwenye kuvunjika moyo*+Wakati analilia musaada akiwa katika taabu. 25  Je, sikutoa machozi kwa ajili ya wale wenye walikuwa katika magumu? Je, sikuhuzunika* kwa ajili ya maskini?+ 26  Hata kama nilitumainia mema, mabaya yalikuja;Nilitazamia mwangaza, lakini giza likakuja. 27  Tumbo langu lilinguruma bila kuacha;Siku za mateso zilinishambulia. 28  Ninatembea-tembea kwa huzuni;+ hakuna mwangaza wa jua. Katika mukusanyiko wa watu, ninasimama na kulilia musaada. 29  Nimekuwa ndugu ya mbwehaNa rafiki ya mabinti wa mbuni.+ 30  Ngozi yangu imekuwa nyeusi na inaanguka;+Mifupa yangu inateketea kwa sababu ya joto.* 31  Kinubi changu kinatumiwa tu kwa ajili ya maombolezo,Na filimbi* yangu kwa ajili ya sauti ya kilio.

Maelezo ya Chini

Tnn., “Wamepigwa mijeledi.”
Tnn., “mezali.”
Tnn., “ameregeza upinde wangu.”
Ao “Wanaondoa lijamu.” Lijamu ni kipande cha chuma chenye kinawekwa kwenye kinywa cha munyama ili kumuongoza na kumuzuia.
Ao pengine, “Bila mutu wa kuwasaidia.”
Ao “nafsi yangu.”
Tnn., “Mifupa yangu imetobolewa usiku.”
Ao pengine, “Nimeharibika kwa sababu ya ukali wa mateso yangu.”
Ao pengine, “unaniharibu kwa kishindo.”
Tnn., “rundo la mabomoko.”
Ao “nafsi yangu haikuhuzunika.”
Ao pengine, “homa.”
Ao “zumari.”