Yobu 2:1-13

  • Shetani anatilia tena mashaka nia ya Yobu (1-5)

  • Shetani anaruhusiwa kupiga mwili wa Yobu (6-8)

  • Bibi ya Yobu: “Laani Mungu na ukufe!” (9, 10)

  • Marafiki watatu wa Yobu wanafika (11-13)

2  Kisha siku ikafika yenye wana wa Mungu wa kweli*+ waliingia ili kusimama mbele ya Yehova,+ na Shetani pia akaingia kati yao ili kusimama mbele ya Yehova.+  Kisha Yehova akamuambia Shetani: “Unatoka wapi?” Shetani akamujibu Yehova: “Ninatoka kuzunguka-zunguka katika dunia na kutembea-tembea ndani yake.”+  Na Yehova akamuambia Shetani: “Je, umemuona* mutumishi wangu Yobu? Hakuna mutu kama yeye juu ya dunia. Yeye ni mutu munyoofu na muaminifu-mushikamanifu,*+ mwenye kumuogopa Mungu na kuepuka mambo ya mubaya. Mupaka sasa angali anashika sana uaminifu-mushikamanifu wake,+ hata kama unajaribu kunichochea+ nimuharibu* pasipo sababu.”  Lakini Shetani akamujibu Yehova: “Ngozi kwa ngozi. Mutu atatoa kila kitu chenye iko* nacho ili aokoe uzima wake.*  Lakini, ili mambo yabadilike, unyooshe mukono wako na upige mufupa wake na nyama yake, na hakika atakulaani mbele ya uso wako.”+  Basi Yehova akamuambia Shetani: “Angalia! Yeye iko* katika mukono wako! Lakini tu usiondoe uzima wake!”*  Kwa hiyo Shetani akatoka mbele ya* Yehova na akamupiga Yobu kwa majipu yenye maumivu makali*+ kuanzia kikanyangio cha muguu wake mupaka sehemu ya juu ya katikati ya kichwa chake.  Na Yobu akakamata kipande cha chombo cha udongo ili kujipalula, na akakaa katika majivu.+  Mwishowe bibi yake akamuambia: “Ungali unashikilia sana uaminifu-mushikamanifu wako? Laani Mungu na ukufe!” 10  Lakini yeye akamuambia: “Unazungumuza kama mumoja wa wanamuke wenye hawana akili. Tukubali tu mambo ya muzuri kutoka kwa Mungu wa kweli na tusikubali pia mambo ya mubaya?”+ Katika mambo haya yote, Yobu hakutenda zambi kwa midomo yake.+ 11  Marafiki watatu (3) wa Yobu wakasikia juu ya misiba yote yenye ilimupata, na kila mumoja akatoka mahali pake—Elifazi+ Mutemani, Bildadi+ Mushua,+ na Sofari+ Munaamati. Basi wakasikilizana kukutana ili waende kumupatia Yobu pole na kumufariji. 12  Wakati walimuona kwa mbali, hawakumutambua. Wakaanza kulia kwa sauti kubwa na kupasua nguo zao, na wakatupa mavumbi katika hewa na juu ya vichwa vyao.+ 13  Kisha wakakaa chini pamoja naye kwa siku saba (7), muchana na usiku. Hakuna mwenye alimuambia neno fulani, kwa sababu waliona kwamba maumivu yake yalikuwa makali sana.+

Maelezo ya Chini

Huu ni usemi wa Kiebrania wenye kumaanisha wana wa Mungu ambao ni malaika.
Tnn., “umeweka moyo wako juu ya.”
Ao “mutu mwenye hana lawama na munyoofu.”
Tnn., “nimumeze.”
Ao “eko.”
Ao “nafsi yake.”
Ao “eko.”
Ao “nafsi yake.”
Tnn., “mbele ya uso wa.”
Ao “vidonda vibaya sana.”