Yobu 21:1-34

  • Jibu la Yobu (1-34)

    • ‘Sababu gani waovu wako na maisha ya muzuri?’ (7-13)

    • Anaonyesha waziwazi ujanja wa “wafariji” wake (27-34)

21  Yobu akajibu:   “Musikilize kwa uangalifu mambo yenye ninasema;Na hiyo ikuwe ndiyo faraja yenye munanipatia.   Munivumilie wakati ninasema;Kisha mimi kusema, munaweza sasa kunichekelea.+   Je, malalamiko yangu ninayapeleka kwa mwanadamu? Kama ni vile, ningekosa uvumilivu, haiko vile?   Muniangalie na muendelee kushangaa;Mutie mukono wenu juu ya kinywa chenu.   Wakati ninafikiria jambo hilo, ninavurugika,Na mwili wangu wote unatetemeka.   Sababu gani waovu wanaendelea kuishi,+Wanazeeka, na kuwa matajiri?*+   Kila siku watoto wao wako mbele yao,Na wanaishi na kuona wazao wao.   Nyumba zao ziko na usalama, hawaogope kitu,+Na Mungu hawapatie azabu kwa fimbo yake. 10  Ngombe-dume wao wanaingiza mimba bila tatizo;Ngombe-dike wao wanazaa na mimba zao hazitokake. 11  Vijana wao wanaume wanakimbia inje kama vile kundi,Na watoto wao wanaruka huku na huku. 12  Wanaimba kwa ngoma ya kidogo* na kinubiNa wanafurahi wakati wanasikia sauti ya filimbi.*+ 13  Wanapitisha siku zao katika maisha ya furahaNa wanashuka kwa amani* katika Kaburi.* 14  Lakini wanamuambia Mungu wa kweli, ‘Utuache! Hatutaki kujua njia zako.+ 15  Mweza-Yote ni nani ili tumutumikie?+ Tutapata faida gani tukimujua?’+ 16  Lakini ninajua kwamba hawana uwezo wa kujiletea hali ya muzuri.+ Mawazo* ya waovu yako mbali na mimi.+ 17  Ni mara ngapi taa ya waovu inazimishwa?+ Ni mara ngapi wanapatwa na musiba? Ni mara ngapi Mungu anawaharibu kwa kasirani yake? 18  Je, kuko siku wamekuwa kama majani yenye kukauka mbele ya upepoNa kama maganda ya mbegu yenye kupeperushwa na zoruba? 19  Mungu ataweka akiba ya azabu ya mutu kwa ajili ya wana wake mwenyewe. Lakini acha Mungu amulipe ili ajue jambo hilo.+ 20  Na macho yake mwenyewe yaone kuharibiwa kwake,Na akunywe kasirani kali ya Mweza-Yote.+ 21  Sababu gani ahangaikie kile chenye kitapata nyumba yake kisha kifo chakeKama hesabu ya miezi yake imefupishwa?+ 22  Je, kuko mutu mwenye anaweza kumufundisha Mungu ujuzi,*+Wakati Yeye ndiye anahukumu hata wenye kuwa juu zaidi?+ 23  Mutu mumoja anakufa wakati angali na nguvu zake zote+Wakati hana wasiwasi kabisa na hana mahangaiko,+ 24  Wakati mapaja yake yamenenepa kwa mafutaNa mifupa yake ikiwa yenye nguvu.* 25  Lakini mutu mwingine anakufa kisha kuteseka sana,*Akiwa hajaonja hata siku moja mambo ya muzuri. 26  Wote watalala katika mavumbi,+Na funza* watawafunika wote wawili.+ 27  Angalia! Ninajua hakika mawazo yenuNa mipango yenye munafanya ili kunifanya mubaya.*+ 28  Kwa maana munasema, ‘Iko wapi nyumba ya ule mutu wa maana,Na iko wapi hema yenye muovu aliishi ndani yake?’+ 29  Je, hamukuuliza watu wenye kusafiri? Je, hamukujifunza kwa uangalifu mawazo yao,* 30  Kwamba mutu muovu analindwa katika siku ya musiba,Na kuokolewa katika siku ya kasirani kali? 31  Ni nani mwenye atamukemea kuhusu njia yake,Na ni nani atamulipa kwa sababu ya mambo yenye amefanya? 32  Wakati anapelekwa kwenye makaburi,Watakesha kwenye kaburi lake. 33  Madonge ya udongo wa bonde* yatakuwa matamu kwake,+Na wanadamu wote watamufuata*+Kama vile wengi wenye hawana hesabu wenye walimutangulia. 34  Kwa hiyo sababu gani munanifariji na maneno yenye hayana maana?+ Katika majibu yenu hamuna kitu kingine isipokuwa tu udanganyifu!”

Maelezo ya Chini

Ao “kuwa na nguvu.”
Ao “tari.”
Ao “zumari.”
Ao “kwa wakati mufupi,” ni kusema, kifo cha haraka na cha bila maumivu.
Ao “Sheoli,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mashauri; mipango.”
Ao “kumufundisha Mungu jambo lolote.”
Ao “mafuta ya ndani ya mifupa yake hayajakauka.”
Ao “akiwa na nafsi yenye huzuni.”
Ao “mivunyu.”
Ao pengine, “kunitendea kwa jeuri.”
Tnn., “alama zao.”
Ao “bonde la muto.”
Tnn., “Na atakokota wanadamu wote wamufuate.”