Yobu 15:1-35

  • Hotuba ya pili ya Elifazi (1-35)

    • Anasema kwamba Yobu hamuogope Mungu (4)

    • Anasema kwamba Yobu iko na kimbelembele (7-9)

    • ‘Mungu hana imani katika watakatifu wake’ (15)

    • ‘Mutu mwenye kuteseka ni muovu’ (20-24)

15  Elifazi+ Mutemani akajibu:   “Mutu mwenye hekima atajibu kwa maneno yenye hayana maana,*Ao atajaza tumbo lake kwa upepo wa mashariki?   Kukaripia kwa maneno ya bure-bure hakuna faida,Na kusema-sema tu hakuna maana yoyote.   Kwa maana wewe unapunguza nguvu za woga wa Mungu,Na unapunguza nia yoyote ya kumuhangaikia Mungu.   Kwa maana kosa lako linakufanya useme mambo yenye unasema,*Na unachagua maneno ya ujanja.   Kinywa chako mwenyewe kinakuhukumu, wala haiko mimi;Midomo yako mwenyewe inatoa ushuhuda wenye unakupinga.+   Je, ni wewe ulikuwa mwanadamu wa kwanza kuzaliwa,Ao je, ulizaliwa mbele ya vilima kuzaliwa?   Je, wewe unasikilizaka mazungumuzo ya siri ya Mungu,Ao je, unawaza kama wewe tu ndiye uko na hekima?   Unajua nini yenye sisi hatujue?+ Unaelewa nini yenye sisi hatuelewe? 10  Watu wenye imvi na wazee wako kati yetu,+Watu wenye miaka mingi kuliko baba yako. 11  Je, hautosheke na faraja za Mungu,Ao maneno ya upole yenye unaambiwa? 12  Sababu gani moyo wako unakupeleka mbali,Na sababu gani macho yako yanawaka kasirani? 13  Kwa maana unafanya roho yako imukasirikie Mungu,Na unaacha maneno kama hayo yatoke katika kinywa chako mwenyewe. 14  Je, mwanadamu mwenye anaweza kufa ni nani ili akuwe safi,Ao mutu mwenye alizaliwa na mwanamuke ni nani ili akuwe mwenye haki?+ 15  Angalia! Hana imani katika watakatifu wake,Hata mbingu haziko safi mbele ya macho yake.+ 16  Namna gani basi mutu mwenye kuchukiza na mwenye kupotoka,+Mwanadamu mwenye anakunywa ukosefu wa haki kama vile maji! 17  Nitakuelezea; unisikilize! Nitaeleza mambo yenye nimeona, 18  Mambo yenye watu wenye hekima wamejifunza kutoka kwa baba zao,+Mambo yenye hawakuficha. 19  Wao peke yao ndio walipewa inchi,Na hakuna mugeni mwenye alipita kati yao. 20  Mutu muovu anateseka siku zake zote,Katika miaka yote yenye imewekwa kwa ajili ya mutesaji. 21  Sauti zenye kuogopesha sana ziko katika masikio yake;+Wakati wa amani, wanyanganyi wanamushambulia. 22  Haamini kwamba ataponyoka giza;+Amewekwa ili kuuawa kwa upanga. 23  Anatanga-tanga ili kutafuta chakula*—kiko wapi? Anajua muzuri kwamba siku ya giza inakaribia. 24  Taabu na uchungu vinaendelea kumuogopesha sana;Vinamushinda nguvu kama mufalme mwenye kuwa tayari kushambulia. 25  Kwa maana ananyoosha mukono wake ili kumupinga MunguNa anajaribu kumupinga* Mweza-Yote; 26  Kwa kichwa-nguvu anakimbia ili kumushambulia,Akiwa na ngao ya munene, yenye kuwa ngumu;* 27  Uso wake unafunikwa na mafuta,Na viuno vyake vinajaa mafuta; 28  Anakaa katika miji yenye itaharibiwa,Katika nyumba zenye hakuna mutu atakaa ndani,Zenye zitakuwa marundo ya majiwe. 29  Hatakuwa tajiri na mali yake haitaongezeka,Wala vitu vyake havitaenea katika inchi. 30  Hataponyoka giza;Mwali wa moto utakausha tawi lake,*Na atakufa kwa mulipuko wa pumuzi ya kinywa cha Mungu.*+ 31  Hapaswe kupotoka na kutegemea mambo yenye hayana mafaa yoyote,Kwa maana kile anapata kwa kubadilishana na kitu kingine hakitakuwa na mafaa yoyote; 32  Jambo hilo litatendeka mbele ya siku yake kufika,Na matawi yake hayatakuwa katika hali ya muzuri hata siku moja.+ 33  Atakuwa kama muzabibu wenye unaangusha zabibu za mubichi,Na kama muzeituni wenye unaangusha maua yake. 34  Kwa maana mukusanyiko wa watu wenye hawamuogope Mungu* hautazaa kitu,+Na moto utateketeza mahema ya rushwa.* 35  Wanabeba mimba ya ubaya na kuzaa uovu,Na tumbo lao la uzazi linazaa udanganyifu.”

Maelezo ya Chini

Ao “ujuzi wenye ni upepo mutupu.”
Ao “kosa lako linazoeza kinywa chako.”
Tnn., “mukate.”
Ao “anajaribu kumushinda.”
Tnn., “ngao yenye mafundo makubwa.”
Ni kusema, tumaini lolote la kupona.
Tnn., “chake.”
Ao “waasi-imani.”
Ao “kata-midomo.”