Psalm 97:1-12

97  Yehovah srefi tron kownu!+ Meki grontapu prisiri.+Meki den furu èilanti breiti.+   Wolku nanga bigi dungru de na en lontu.+A fondamenti fu en kownusturu na retidu nanga a reti fasi fa a e koti krutu.+   Leti na en fesi wan bigi faya e bron.+A faya e bron ala den feanti na en lontu.+   A faya fu en koti na loktu, so taki leti skèin na ala sei na tapu a gron.+Di grontapu si dati, a kon frede srefisrefi.+   Fu Yehovah ede meki den bergi srefi bigin smèlter neleki kandrafatu.+Iya, den bigin smèlter fu a sma ede di de Masra fu heri grontapu.+   Hemel taki fu a retidu fu en.+Ala den pipel si a glori fu en.+   Meki den wan di e anbegi popki kisi syen,+Iya, ala den sma di e meki bigi gi den gado di no warti noti.+Un gado, un boigi gi en.+   Yehovah, di Sion yere den wèt fu yu, a bigin prisiri.+Den dorpu di de krosibei fu den foto na ini Yuda, bigin prisiri tu.+Iya, den bigin prisiri di den yere den wèt fu yu,+   Bika yu, Yehovah, na a Moro Heiwan fu heri grontapu.+Yu hei srefisrefi, iya, moro ala tra gado.+ 10  Unu di lobi Yehovah,+ un no musu lobi ogri sani kwetikweti.+A e kibri a libi fu den wan di e tai hori na en.+A e frulusu den puru na a anu fu den ogriwan.+ 11  Wan bigi leti skèin gi den reti-ati sma.+Den krin-ati sma bigin prisiri.+ 12  Prisiri nanga Yehovah, un reti-ati sma.+Prèise en gi a santa nen fu en di sma musu memre.+

Futuwortu