Psalm 136:1-26

136  Un pipel, un taki Yehovah tangi, bika a bun.+(En bun-ati de fu têgo.)+   Taki a Gado fu den gado tangi.+(En bun-ati de fu têgo.)+   Taki a Masra fu den masra tangi.+(En bun-ati de fu têgo.)+   En na a sma di e du tumusi moi sani, iya, a sma di e du bigi sani.+(En bun-ati de fu têgo.)+   En na a sma di meki hemel nanga koni.+(En bun-ati de fu têgo.)+   En na a sma di bradi grontapu abra den watra.+(En bun-ati de fu têgo.)+   En na a sma di meki den bigi leti.+(En bun-ati de fu têgo.)+   A poti a son fu de basi na deiten.+(En bun-ati de fu têgo.)+   A poti a mun makandra nanga den stari fu de basi na neti.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 10  En na a sma di kiri ala den fosi pikin fu den Egeptesma.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 11  A puru Israel na den mindri.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 12  En na a sma di tranga srefisrefi èn a langa en anu fu yepi wi.+(En bun-ati de fu têgo.) 13  En na a sma di prati a Redi Se na tu.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 14  A meki Israel pasa na ini a se.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 15  A trowe a kownu fu Egepte nanga en legre na ini a Redi Se.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 16  En na a sma di meki en pipel waka pasa na ini a sabana.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 17  En na a sma di puru tranga kownu na pasi.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 18  A kiri kownu di ben abi bigi glori.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 19  A kiri Kownu Sihon fu den Amorietsma srefi.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 20  A kiri Kownu Ok fu Basan tu.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 21  A teki a kondre fu den, dan a gi en pipel a kondre dati leki gudu.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 22  A gi en leki gudu na Israel, en futuboi.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 23  Di sma wisiwasi wi, a memre wi.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 24  Ibri tron baka a puru wi na a anu fu den feanti fu wi.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 25  En na a sma di e gi ala libisani nyanyan.+(En bun-ati de fu têgo.)+ 26  Taki a Gado fu hemel tangi.+(En bun-ati de fu têgo.)+

Futuwortu