Go na content

Bijbel & San sabiman e taki

Bijbel e kruderi nanga san sabiman e taki? Yu denki taki Bijbel e lei, te a e taki fu tori di abi fu du nanga san sabiman ondrosuku? Luku san wi kan leri fu a natuur èn san sabiman di ondrosuku en e taki.

Buku nanga tra sani

Den sani di Gado meki e sori a makti fu en

Te wi teki ten fu luku den bon, den meti nanga ala tra sani di de na wi lontu moro fini, dan wi kan si den fasi fu a Mekiman fu wi. Disi e yepi wi fu kon moro krosibei na en.