yongusma

YONGUSMA E AKSI

Mi musu dopu?​—Pisi 3: San e hori mi na baka?

Efu yu e senwe te yu e prakseri fu gi yusrefi abra èn teki dopu, dan na artikel disi o yepi yu fu no frede moro.