Go na content

Wi Kownukondre diniwroko

Na ini Wi Kownukondre diniwroko wi kan leisi san wi o leri na den konmakandra disi fu Yehovah Kotoigi: A Gemeente Bijbelstudie, a Theokrasia Diniwroko-skoro, èn a Diniwroko Konmakandra.

Hori na prakseri: Sonwan fu den artikel di de tapu papira, e difrenti fu den wan di de tapu a website fu wi.

 

LUKU

WI KOWNUKONDRE DINIWROKO

WI KOWNUKONDRE DINIWROKO

WI KOWNUKONDRE DINIWROKO

WI KOWNUKONDRE DINIWROKO

WI KOWNUKONDRE DINIWROKO

WI KOWNUKONDRE DINIWROKO

WI KOWNUKONDRE DINIWROKO

WI KOWNUKONDRE DINIWROKO

WI KOWNUKONDRE DINIWROKO

WI KOWNUKONDRE DINIWROKO

WI KOWNUKONDRE DINIWROKO

WI KOWNUKONDRE DINIWROKO