Go na content

Bribi na ini Gado

Bribi kan yepi yu fu abi wan bun libi now èn a kan gi yu wan howpu gi a ten di e kon. Kande noiti yu bribi na ini Gado, kande yu lasi bribi noso kande yu wani kon abi wan moro tranga bribi. Bijbel kan yepi yu.

A WAKTITOREN

Gado ’kibri Noa makandra nanga seibi tra sma’

Fa Noa nanga en osofamiri ben man pasa a moro muilek ten fu libisma?

A WAKTITOREN

Gado ’kibri Noa makandra nanga seibi tra sma’

Fa Noa nanga en osofamiri ben man pasa a moro muilek ten fu libisma?

Teki na eksempre fu sma di ben abi bribi​—Span tori fu sma na ini Bijbel ten