Psalm 14:1-7

Gi a fesiman fu den pokuman. Wan psalm fu David. 14  Den sma di no abi frustan taki na densrefi:„Yehovah no de.”+Na soso ogri den du.+ Den tyari densrefi na wan tegu fasi.Nowan fu den e du bun.+   Yehovah de na hemel e luku libisma+Fu si efu sma de di abi a koni fu man si sani krin, iya, fu si efu iniwan sma de di e suku Yehovah.+   Den alamala gowe libi a reti pasi.+ Den alamala kon kruka.+Nowan fu den e du bun,+Nôno, nowan fu den.+   Fu san ede sma e du hati sani nanga trawan? Na sabi den no sabi san den e du?+A gersi leki na nyan den e suku fu nyan mi pipel, neleki fa den nyan brede.+Srefi begi den no begi Yehovah.+   Na a ten dati den kon frede srefisrefi,+Fu di Yehovah de nanga ala den sma di e du san reti.+   Unu wani gens den sani di a mofinawan abi na prakseri fu du,Ma Yehovah na en kibripe.+   Mi winsi taki a frulusu fu Israel ben kan komoto na Sion!+Meki Yakob prisiri, iya, meki Israel breiti,+Te Yehovah tyari en pipel di ben de na ini katibo, kon baka.+

Futuwortu