Psalm 4:1-8

Gi a fesiman fu den sma di e prei pokusani di gersi harpu.+ Wan singi fu David. 4  Ke mi Gado di e du san reti,+ arki mi te mi e kari yu.Suku wan fasi fu frulusu mi te mi de na nowtu.Du bun+ gi mi èn arki a begi fu mi.   Un libisma, o langa unu o du sani fu meki mi kisi syen?+O langa unu o tan lobi soso sani?O langa unu o tan lei? Sela.   Sabi taki Yehovah o gi grani na a sma di e tai hori na en.+Yehovah srefi o yere te mi bari kari en.+   Unu kan ati bron, ma un no musu sondu.+Taki san unu abi fu taki na ini un ati, na tapu un bedi,+ dan un tan tiri. Sela.   Tyari ofrandi nanga wan reti ati+Èn frutrow tapu Yehovah.+   Furu sma e taki: „Suma o meki sani waka bun gi wi?”Ke Yehovah, du bun gi wi.+   Yu o meki mi ati prisiri+Moro leki na a ten di sma ben abi furu aleisi nanga furu nyun win.+   Mi o kanti didon èn mi o sribi, sondro fu broko mi ede nanga wan sani.+Bika na yu, Yehovah, yu wawan kan kibri mi.+

Futuwortu