Psalm 16:1-11

Wan miktam* fu David. 16  Ke mi Gado, kibri mi, bika na yu mi kon fu suku yepi.+   Mi ben taigi Yehovah: „Yu na Yehovah. Den bun di mi e du, no e tyari wini kon gi yu,+   Ma den o tyari wini gi den santawan di de na grontapu.Den santawan disi, iya, den heihei man, na den sma di mi lobi srefisrefi.”+   Den sma di e angri fu anbegi tra gado, e kisi furu problema.+Mi no o teki brudu fu tyari en leki dringi-ofrandi gi den gado disi.+Te mi o meki wan sweri, mi no o kari a nen fu den gado disi.+   Mi e dini Yehovah èn dati na ala san mi abi fanowdu.+ Na en e furu a kan fu mi.+Mi Gado, na yu e kibri a gudu di mi musu kisi.   Mi breiti nanga a pisi kontren di yu poti na wan sei gi mi.+Fu tru, mi breiti nanga san mi kisi.   Mi o prèise Yehovah, a Gado di gi mi rai.+Iya, te neti mi niri piri-ai gi mi.+   Doronomo mi e prakseri Yehovah.+Fu di a de na mi reti-anusei, meki mi no o naki futu.+   Dati meki mi ati e prisiri trutru. Iya, mi* breiti srefisrefi.+Boiti dati, sani o go bun nanga mi.+ 10  Yu no o libi mi na ini Grebi.*+Yu no o meki a sma di tai hori na yu, tan na ini a grebi-olo.+ 11  Yu o sori mi fa mi musu libi.+Mi e firi prisiri te mi si taki yu feni mi bun.+Te mi de na yu reti-anusei, dan mi o prisiri fu ala ten.+

Futuwortu

Disi na wan wortu di pokuman ben e gebroiki. Sma no sabi san a wani taki trutru.
Hebrewtongo: „mi glori.”
Hebrew wortu: syeol. Luku „Moro sani”, nr. 10.