Psalm 88:1-18

Wan singi fu den bakapikin fu Korak. Gi a fesiman fu den sma di e prei Mahalat-poku. Wan singi pe sma e singi èn pe trawan e piki. Wan maskil* fu Heiman,+ wan Esrasma. 88  Yehovah, yu na a Gado di e frulusu mi.+Na deiten mi bari kari yu.+Na netiyuru mi kon na yu fesi sosrefi fu bari kari yu.+   Yu o yere a begi fu mi.+Poti yesi arki te mi e begi yu fu yepi mi.+   Mi kon weri fu ala den ogri di miti mi.+Mi libi doro te na Grebi* mofodoro.+   Mi kon de leki den sma di de na dedepasi.+Mi kon de leki wan mansma di lasi ala en krakti,+   Leki den dedewan di kon fri fu den problema fu a libi,+Iya, leki den wan di sma kiri èn di e didon na beripe.+Yu no e prakseri den sma disi moroÈn yu no e yepi den moro tu.+   Yu poti mi na ini a moro dipi olo di de.Iya, mi de na wan dungru presi, na ini wan bigi peti di no abi gron.+   Yu ati bron srefisrefi nanga mi.+Yu meki den bigi skwala fu yu wasi kon na mi tapu fu pina mi.+ Sela.   Yu meki den mati fu mi gowe libi mi.+Yu meki mi tron wan tegu sani gi den.+Mi de na strafu-oso èn mi no man komoto.+   Mi ai kon swaki, fu di mi e pina.+Yehovah, heri dei mi bari kari yu.+Mi opo mi anu go na loktu fu begi yu.+ 10  Na wondru yu o du gi den sma di dede kaba?+Noso den dedewan di no man du noti, o man opo baka?+Den o prèise yu?+ Sela. 11  Den sma di beri na beripe, o man fruteri taki yu e sori sma bun-ati?Den sma di de na wan presi pe den e pori gowe,+ o man fruteri taki yu na wan Gado di e du ala ten san yu pramisi? 12  Den sma di de na den dungru presi,+ o man si den wondru fu yu?Den sma di de na ini a kondre fu den wan di yu frigiti,+ o man sabi taki yu na wan Gado fu retidu? 13  Toku mi bari suku yepi na yu, Yehovah,+Èn ala mamanten yu e yere den begi fu mi.+ 14  Yehovah, fu san ede yu gowe libi mi?+Fu san ede yu e tapu yu fesi gi mi?+ 15  Mi e pina. Sensi mi pikin boi ten sani ben de di ben kan meki mi lasi mi libi.+Yu libi mi meki wan lo sani pasa nanga mi di ben e frede mi.+ 16  Yu ati ben bron srefisrefi nanga mi.+Yu du sani di meki mi kon frede, so taki mi tan pî.+ 17  Heri dei den sani disi lontu mi neleki watra.+Den alamala lontu mi na a srefi ten. 18  Yu meki den sma di mi sabi nanga den mati fu mi gowe libi mi.+Dungru na mi mati now.+

Futuwortu

Luku a marki na Ps 32, Ede.
Hebrew wortu: syeol. Luku „Moro sani”, nr. 10.