Psalm 86:1-17

Wan begi fu David. 86  Yehovah, mi e begi yu, poti yesi arki mi. Piki mi,+Bika mi e pina èn mi pôti.+   Kibri mi libi, fu di mi tai hori na yu.+Yu na mi Gado. Frulusu yu futuboi di e frutrow na yu tapu.+   Du bun gi mi, Yehovah,+Bika na yu mi e kari heri dei.+   Meki na ati fu yu futuboi prisiri,+Bika mi gi mi heri libi abra na yu, Yehovah.+   Yehovah, yu na wan bun Gado+ èn yu de klariklari fu gi sma pardon.+Yu e sori ala den sma di e bari kari yu, bun-ati pasa marki.+   Yehovah, grantangi, poti yesi arki a begi fu mi.+Poti prakseri na den sani di mi e begi yu fu du gi mi.+   Te mi de na nowtu, dan na yu mi o kari,+Bika mi sabi taki yu o piki mi.+   Yehovah, nowan tra gado de leki yu.+Nowan sma kan du den sani di yu e du.+   Ala den pipel di yu meki, o kon na yu fesi+Èn den o boigi na yu fesi, Yehovah.+Den o gi yu nen glori,+ 10  Fu di yu na wan bigi Gado di e du bigi wondru.+Yu na Gado, iya, yu wawan.+ 11  Yehovah, leri mi fa fu waka a pasi fu yu.+Mi o waka a reti pasi fu yu.+Meki mi sori lespeki gi yu nen nanga mi heri ati.+ 12  Yehovah mi Gado, nanga mi heri ati mi e prèise yu+Èn mi o tan gi yu nen glori fu ala ten, 13  Bika yu e sori mi bun-ati pasa marki.+Na yu puru mi* na ini Grebi,* iya, na ini a moro dipi olo di de.+ 14  Mi Gado, den heimemre sma opo kon du mi ogri.+Den ogri-ati sma kon na wán, fu di den e suku fu kiri mi.+Den no prakseri yu kwetikweti.+ 15  Ma yu, Yehovah, na wan Gado di abi sari-ati nanga switifasi.+Yu ati no e bron esi,+ yu abi bun-ati pasa marki èn yu e taki nomo fu sani di tru.+ 16  Poti prakseri na mi èn du bun gi mi.+Mi e begi yu fu gi yu futuboi krakti.+Mi e begi yu, frulusu a manpikin fu yu umasrafu.+ 17  Sori mi taki yu wani du bun gi mi.Dan den sma di no lobi mi kwetikweti kan si dati èn den o firi syen.+Mi Gado Yehovah, na yu yepi mi èn na yu trowstu mi.+

Futuwortu

Luku „Moro sani”, nr. 8.
Hebrew wortu: syeol. Luku „Moro sani”, nr. 10.