Ja ku birimwo

Inkuru zerekeye Ivyabona vya Yehova

Ivyabona vya Yehova barihatira kureka Ijambo ry’Imana Bibiliya rikabayobora mu vyo biyumvira, mu vyo bavuga no mu vyo bakora. Irabire ingene Bibiliya yahinduye ubuzima bwabo n’ubw’abandi.

BIBILIYA IRAHINDURA UBUZIMA

Juan Pablo Zermeño: Yehova yarampaye ubuzima bufise intumbero

Ibihe biteye intuntu twaciyemwo birashobora kutugirako ingaruka zibabaje cane kandi z’igihe kirekire. Naho Pablo yaciye mu bihe bitoroshe, nurabe ukuntu yaronse ubuzima nyakuri burangwa amahoro n’umunezero.

BIBILIYA IRAHINDURA UBUZIMA

Juan Pablo Zermeño: Yehova yarampaye ubuzima bufise intumbero

Ibihe biteye intuntu twaciyemwo birashobora kutugirako ingaruka zibabaje cane kandi z’igihe kirekire. Naho Pablo yaciye mu bihe bitoroshe, nurabe ukuntu yaronse ubuzima nyakuri burangwa amahoro n’umunezero.