Agatabu k’ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu karimwo urutonde rw’igisomwa ca Bibiliya ca buri ndwi be n’amayagwa bijanye. Harimwo kandi urutonde rw’ivyo kwiga muri rimwe mu makoraniro Ivyabona vya Yehova bagira buri ndwi.