Ja ku birimwo

Ingo n’imiryango

Bibiliya igenewe abantu bose kandi irimwo impanuro zotuma urugo rwawe rurushiriza kumera neza kandi zikagufasha kurera abana bawe. *

^ Bamwebamwe mu bavugwa muri iki gihimba si ko basanzwe bitwa.

INGO N’IMIRYANGO

Umwana wanje yoba akwiye gukoresha imbuga hwaniro?

Ibibazo bine bishobora kugufasha gufata ingingo nziza.

INGO N’IMIRYANGO

Umwana wanje yoba akwiye gukoresha imbuga hwaniro?

Ibibazo bine bishobora kugufasha gufata ingingo nziza.

Umubano w’ababiranye

Ivyasohowe

Urugo rwanyu rurashobora kugira agahimbare

Urashobora kugira agahimbare mu mubano wanyu no mu rugo rwanyu ukurikije ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya.