Bibiliya igenewe abantu bose kandi irimwo impanuro zotuma urugo rwawe rurushiriza kumera neza kandi zikagufasha kurera abana bawe. *

^ ing. 2 Bamwebamwe mu bavugwa muri iki gihimba si ko basanzwe bitwa.