Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

IBIBAZO BIKUNZE KUBAZWA

Ivyabona vya Yehova boba ari abakirisu?

Raba ukuntu dutandukanye n’abandi bitwa abakirisu.

NI BANDE BARIKO BARAKORA IVYO YEHOVA AGOMBA MURI IKI GIHE?

Ni ibiki uzokwungukira ku makoraniro yacu ya gikirisu?

Dukoranira hamwe kugira ngo twige Ivyanditswe no kugira ngo turemeshanye. Uzokwakiranwa igishika!

IGIKORWA KIJANYE N’IBISOHORWA

Amashusho afasha umusomyi kubona mu bwenge ivyo asoma

Ibitabu vyinshi vy’Ivyabona vya Yehova usanga birimwo amafoto y’amabara yunganira igisomwa, ariko ukwo si ko vyamye.

IBIBAZO BIKUNZE KUBAZWA

Watch Tower Bible and Tract Society ni iki?

Rihuriye kuki n’ibikorwa bijanye n’idini ry’Ivyabona vya Yehova?

AMAKORANIRO

Amakoraniro y’ishengero y’Ivyabona vya Yehova

Raba aho tugirira amakoraniro y’ivy’ugusenga n’ingene dusenga.

IBIBAZO BIKUNZE KUBAZWA

Amahera Ivyabona vya Yehova bakoresha ava hehe?

Raba ukuntu igikorwa co kwamamaza kiguma gitera imbere kw’isi yose hatarinze gutozwa amahera canke ibigiracumi.

Kw’isi yose: Ibitigiri nyamukuru

  • Ibihugu Ivyabona vya Yehova barimwo: 240

  • Ivyabona vya Yehova: 8.340.982

  • Abigishwa Bibiliya ku buntu: 10.115.264

  • Abitavye Icibutso c’urupfu rwa Yezu: 20.085.142

  • Amashengero y’Ivyabona: 119.485