Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

IBIBAZO BIKUNZE KUBAZWA

Kubera iki Ivyabona vya Yehova batishura ku bintu vyose babavugako?

Igihe Ivyabona vya Yehova bariko baragirizwa ibinyoma canke biregura, bakurikiza impanuro Bibiliya itanga, bakagerageza kuraba nimba ari “igihe co kunuma” canke “igihe co kuvuga.”—Umusiguzi 3:7.

IBIKORANE

Ihwaniro ryataziriwe ngo “Nugume wihangana”

Uratumiwe n’igishika cinshi kw’ihwaniro ry’Ivyabona vya Yehova rigiye kuba rizomara imisi itatu. Iryo hwaniro ryataziriwe ngo: “Nugume wihangana”

IGIKORWA CO KWAMAMAZA

Baca mu kiyaga n’amaguru bagiye kuvuga inkuru nziza

Ivyabona vya Yehova barakoresha uburyo budasanzwe kugira ngo babwire inkuru nziza abantu baba mu tuzinga dusabagiye mu kiyaga twitwa Halligen.

NI BANDE BARIKO BARAKORA IVYO YEHOVA AGOMBA MURI IKI GIHE?

Ivyabona vya Yehova bafasha gute abavukanyi babo bashikiwe n’ivyago?

Igihe hateye icago, duca ubwo nyene dutunganya ivyo gufasha mu buryo buboneka no guhumuriza mu buryo bw’impwemu ababa bashikiwe n’ico cago. None ivyo tubigira mu buryo butandukanye ubuhe?

AMAKORANIRO

Amakoraniro y’ishengero y’Ivyabona vya Yehova

Raba aho tugirira amakoraniro y’ivy’ugusenga n’ingene dusenga.

IBIBAZO BIKUNZE KUBAZWA

Amahera Ivyabona vya Yehova bakoresha ava hehe?

Raba ukuntu igikorwa co kwamamaza kiguma gitera imbere kw’isi yose hatarinze gutozwa amahera canke ibigiracumi.

Kw’isi yose: Ibitigiri nyamukuru

  • Ibihugu Ivyabona vya Yehova barimwo: 240

  • Ivyabona vya Yehova: 8.340.982

  • Abigishwa Bibiliya ku buntu: 10.115.264

  • Abitavye Icibutso c’urupfu rwa Yezu: 20.085.142

  • Amashengero y’Ivyabona: 119.485