Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

ICIBUTSO

Icibutso c’urupfu rwa Yezu

Turagutumiye n’igishika ngo uzoze kwitaba Icibutso c’urupfu rwa Yezu kiba buri mwaka. Kizoba ku wa kabiri 11 Ndamukiza 2017. Kwinjira ni ku buntu. Hazotangwa insiguro ishingiye kuri Bibiliya yerekana ico urupfu rwa Yezu rwokumarira wewe n’umuryango wawe.

ICIBUTSO

Niwibuke urupfu rwa Yezu

Turagutumiye kuri urwo rubanza ruhambaye. Niwarwitaba, uzotahura ico ubuzima bwa Yezu n’urupfu rwiwe vyokumarira.

NI BANDE BARIKO BARAKORA IVYO YEHOVA AGOMBA MURI IKI GIHE?

Ni kubera iki Ivyabona vya Yehova bambara neza igihe bagiye ku makoraniro?

Ukuntu twambara kwoba guhambaye ku Mana? Numenye ingingo ngenderwako zituyobora igihe duhitamwo ukuntu twambara n’ukuntu twitunganya.

IGIKORWA KIJANYE N’IBISOHORWA

Amashusho yerekana ukuntu abana bakunda amavidewo

Raba ivyo abana bavuze ku bijanye na twa tuvidewo tuzwi cane dushingiye kuri Bibiliya twitwa Nube umugenzi wa Yehova, twerekana dessins animés zikinwa na Kalebu be na Soniya.

AMAKORANIRO

Amakoraniro y’ishengero y’Ivyabona vya Yehova

Raba aho tugirira amakoraniro y’ivy’ugusenga n’ingene dusenga.

IBIBAZO BIKUNZE KUBAZWA

Amahera Ivyabona vya Yehova bakoresha ava hehe?

Raba ukuntu igikorwa co kwamamaza kiguma gitera imbere kw’isi yose hatarinze gutozwa amahera canke ibigiracumi.

Kw’isi yose: Ibitigiri nyamukuru

  • Ibihugu Ivyabona vya Yehova barimwo: 240

  • Ivyabona vya Yehova: 8.340.982

  • Abigishwa Bibiliya ku buntu: 10.115.264

  • Abitavye Icibutso c’urupfu rwa Yezu: 20.085.142

  • Amashengero y’Ivyabona: 119.485