Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Ibi ntibigucike!

IBIBAZO BIKUNZE KUBAZWA

Noba mbwirizwa kuba Icabona ca Yehova kubera gusa banyigisha Bibiliya?

Ivyabona vya Yehova barigisha abantu Bibiliya ku buntu hirya no hino kw’isi. Ariko bakwigishije, woba ubwirizwa kuba Icabona ca Yehova?

IBIBAZO BIKUNZE KUBAZWA

Noba mbwirizwa kuba Icabona ca Yehova kubera gusa banyigisha Bibiliya?

Ivyabona vya Yehova barigisha abantu Bibiliya ku buntu hirya no hino kw’isi. Ariko bakwigishije, woba ubwirizwa kuba Icabona ca Yehova?

IBIBAZO BIKUNZE KUBAZWA

Inama Nyobozi y’Ivyabona vya Yehova ni iki?

Abayigize boba ari bo batwara ishirahamwe ry’Ivyabona vya Yehova?

IBIBAZO BIKUNZE KUBAZWA

Ivyabona vya Yehova boba bafise Bibiliya yabo?

Gukoresha impinduro zitandukanye za Bibiliya birashobora gutuma wiyigisha Bibiliya mu buryo bwiza. Hari ibintu bitatu bidasanzwe bituma biba ibibereye ko mu vyo wiyigisha ushiramwo Bibiliya y’isi nshasha.

IBIBAZO BIKUNZE KUBAZWA

Kubera iki Ivyabona vya Yehova badakoresha umusaraba mu gusenga?

Naho turi abakirisu, ntidukoresha umusaraba mu gusenga. Kubera iki?

IBITWEREKEYE

Amakoraniro y’ishengero y’Ivyabona vya Yehova

Raba aho tugirira amakoraniro y’ivy’ugusenga n’ingene dusenga.

IBIBAZO BIKUNZE KUBAZWA

Amahera Ivyabona vya Yehova bakoresha ava hehe?

Raba ukuntu igikorwa co kwamamaza kiguma gitera imbere kw’isi yose hatarinze gutozwa amahera canke ibigiracumi.

Kw’isi yose: Ibitigiri nyamukuru

  • Ibihugu Ivyabona vya Yehova barimwo: 240

  • Ivyabona vya Yehova: 8.579.909

  • Abigishwa Bibiliya ku buntu: 10.079.709

  • Abitavye Icibutso c’urupfu rwa Yezu: 20.329.317

  • Amashengero y’Ivyabona: 119.954