Ja ku birimwo

Icibutso c’urupfu rwa Yezu

Ku wa gatandatu, itariki 24 Ndamukiza 2025

Rimwe mu mwaka, Ivyabona vya Yehova barahimbaza Icibutso c’urupfu rwa Yezu nk’uko yasize abitegetse igihe yavuga ati: «Muragume mugira ibi mu kunyibuka.»​—Luka 22:19.

Turagutumiye kuri ibi birori.

Ibibazo bikunze kubaza

Ivyo birori bizomara umwanya ungana gute?

Bizomara nk’isaha imwe.

Bizobera hehe?

Nubaze Ivyabona vya Yehova bakwegereye.

Hoba hari ico umuntu azoriha mu kwinjira?

Oya.

Hoba hari imperezwa zizotozwa?

Oya.

Umuntu yoza yambaye gute?

Naho ata mpuzu zigenewe ivyo birori, Ivyabona vya Yehova barihatira gukurikiza impanuro zo muri Bibiliya zidusaba kwambara mu buryo buranga urupfasoni n’icubahiro (1 Timoteyo 2:9) Si ngombwa ko wambara impuzu zizimvye canke zidasanzwe.

Ni ibiki bizoba ku Cibutso?

Muri iryo koraniro, hatangura ururirimbo maze umwe mu Vyabona vya Yehova agasenga. Ni na ko bigenda mu gusozera. Igice nyamukuru kigize ivyo birori ni insiguro yerekana akamaro k’urupfu rwa Yezu hamwe n’ivyiza biva ku vyo Imana na Kristu badukoreye.

Ushaka kumenya n’ibindi, nurabe ikiganiro kivuga ngo “Kubera iki Ivyabona vya Yehova bibuka urupfu rwa Yezu mu buryo butandukanye n’ayandi madini?

Tuzohimbaza Icibutso ryari mu myaka iza?

2025: Ku wa gatandatu, itariki 12 Ndamukiza

2026: Ku wa kane, itariki 2 Ndamukiza