Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Inyishu z’ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki? Nuhitemwo ikibazo kimwe mu biri munsi y’utwo dutwe.

INYISHU Z’IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Intambara ya Harumagedoni ni iki?

Ijambo Harumagedoni riboneka rimwe gusa muri Bibiliya, ariko ivyerekeye iyo intambara biravugwa muri Bibiliya yose.

INYISHU Z’IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Intambara ya Harumagedoni ni iki?

Ijambo Harumagedoni riboneka rimwe gusa muri Bibiliya, ariko ivyerekeye iyo intambara biravugwa muri Bibiliya yose.

Niwige Bibiliya ufashijwe n'Ivyabona vya Yehova

Ni kubera iki ukwiye kwiga Bibiliya?

Bibiliya iriko irafasha abantu amamiliyoni kw’isi yose kuronka inyishu z’ibibazo bihambaye cane mu buzima. Woba nawe wobishima?

Ingene dufasha abantu kwiga Bibiliya

Kw’isi yose, birazwi ko Ivyabona vya Yehova bagendera abantu kugira ngo babigishe Bibiliya ku buntu. Raba ingene bigenda.

Gusaba kwigishwa Bibiliya

Niwironkere ivyigwa vya Bibiliya ku mwanya no mu kibanza bikworohereza.