Ja ku birimwo

Inyishu z’ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki? Nuhitemwo ikibazo kimwe mu biri munsi y’utwo dutwe.

Ni ikimenyetso ikihe c’“imisi ya nyuma” canke “imisi y’iherezo”?

Bibiliya yari yaravuze ibintu vyinshi vyobereye rimwe kandi vyoranze imisi ya nyuma.

Ni ikimenyetso ikihe c’“imisi ya nyuma” canke “imisi y’iherezo”?

Bibiliya yari yaravuze ibintu vyinshi vyobereye rimwe kandi vyoranze imisi ya nyuma.

Bibiliya

Niwige Bibiliya

Ni kubera iki ukwiye kwiga Bibiliya?

Bibiliya iriko irafasha abantu amamiliyoni kw’isi yose kuronka inyishu z’ibibazo bihambaye cane mu buzima. Woba nawe wobishima?

Ingene dufasha abantu kwiga Bibiliya

Kw’isi yose, birazwi ko Ivyabona vya Yehova bagendera abantu kugira ngo babigishe Bibiliya ku buntu. Raba ingene bigenda.

Gusaba ko tukugendera

Nimuganire ikibazo gishingiye kuri Bibiliya canke mwige ibindi ku vyerekeye Ivyabona vya Yehova.