Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

JW Library

JW Library ni agaporogarama kateguwe n’Ivyabona vya Yehova. Karimwo Bibiliya zitandukanye, ibitabu n’udutabu bidufasha kwiga Bibiliya.

 

Ukuntu woyikoresha

  • Nyereza urutoki uva ibubamfu canke iburyo kugira uzingurure igitabu uriko urasoma.

  • Shira utumenyetso ku murongo canke ku kigabane wariko urasoma kugira uze kuhagaruka.

  • Koresha urutonde rw’ivyo uheruka kwugurura kugira ushikire ivyo uheruka gusoma.

  • Rondera amajambo canke imvugo mu gitabu uriko urasoma.

  • Rondera ivyo ukeneye ku bw’amakoraniro.