Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

JW LIBRARY

Koresha utuntu tugufasha kugaruka aho wasomye​—Android

Koresha utuntu tugufasha kugaruka aho wasomye​—Android

JW Library irafise utuntu tugufasha kugaruka aho uheruka gusoma mu gitabu kinaka, nka kurya nyene wobigira ukoresheje akagozi ko mu gitabu. Igitabu cose co muri JW Library gifise mwene utwo tuntu 10 twokwita utugozi.

Raba ukuntu wodukoresha ushaka:

 Kugashira aho ushaka

Urashobora gutora ako wipfuza ukagashira ku kiganiro, ku kigabane, ku ngingo canke ku murongo wo muri Bibiliya.

Kugira ugashire ku kigabane canke ku kiganiro wipfuza, fyonda kuri ako kamenyetso. Haca huguruka twa tugozi cumi. Fyonda ku ko wipfuza kugira kaje ku kiganiro canke ku kigabane ushaka.

Kugira ubigire ku ngingo kanaka canke ku murongo wo muri Bibiliya, fyonda kuri iyo ngingo canke kuri uwo murongo, hama kuri ka kamenyetso.

 Kuja aho wagashize

Kugira ugaruke aho washize akagozi, ugurura igitabu wagashizemwo hama uce ufyonda kuri aka kamenyetso. Ca ufyonda ku co wipfuza gusoma.

 Gufuta canke gusubiriza ico wagashizeko

Urashobora gufuta canke gusubiriza ico washizeko akagozi. Kugira ugifute, fyonda ka kamenyetso, uce ufyonda ku tuburungu dutatu turi mu mbavu y’ico ugomba gufuta. Ca ufyonda kuri Supprimer.

Kugira usubirize ico washizeko akagozi, fyonda kuri ka kamenyetso uce ufyonda ku tuburungu dutatu turi mu mbavu y’ico ugomba gusubiriza. Ca ufyonda kuri Remplacer. Haca hajamwo bishasha. Ivyo vyogufasha kuza urashira akagozi aho ugeze mu gitabu uriko urasoma. Nk’iyo uhejeje gusoma Bibiliya buri musi, woza urabigira kugira wibuke aho ugeze.

Ubu buryo bwo gukoresha JW Library bwabonetse muri Rusama 2014 igihe hasohoka JW Library 1.2, iyikorana n’utwuma twa Android 2.3 canke utw’inyuma y’aho. Nimba atari ko bikora muri JW Library yawe, raba ibivugwa mu kiganiro kivuga ngo “Koresha JW Library​—Android,” munsi y’ahavuga ngo Raba ko programa yawe ari iya vuba.