Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ibishasha!

 

2017-02-24

IMYIMENYEREZO

Ni ubugenzi gusa canke ni ugukinisha urukundo?

Mesaje umuntu umwe ashobora kubona ko ari iy’ubugenzi, uwundi yoshobora kuyibona ko ari iyo gukinisha urukundo. Wokwirinda gute kurungika amamesaje atabereye?

2017-02-24

URWARUKA RURIBAZA

Gukinisha urukundo hoba hari ico bitwaye?

Neza na neza gukinisha urukundo ni iki? Kubera iki bamwebamwe babigira? Vyoba birimwo akaga?

2017-02-22

RUSAMA 2017

2017-02-20

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA

Incungu

Kubera iki dukeneye incungu ya Yezu?

2017-02-16

INYISHU Z’IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Isandugu y’isezerano ni iki?

Imana ni yo yategetse Abisirayeli gukora iyo sandugu. Kubera iki?

2017-02-10

URWARUKA RURIBAZA

Kubera iki wokwiga urundi rurimi?

Ni intambamyi izihe umuntu ashobora guhura na zo? Kandi ni ivyiza ibihe bivamwo?

2017-02-09

INKURU NZIZA IVA KU MANA

Ubwami bw’Imana ni iki?

Mu bikorwa Yezu yaranguye kw’isi, yarigishije cane ibijanye n’Ubwami bw’Imana. Haraciye imyaka amajana abantu basenga basaba ko ubwo Bwami buza.

2017-02-07

MU VY’UKURI BIBILIYA YIGISHA IKI? (IVYOGUFASHA KWIGA)

Uburyo bwo gusenga bushimwa n’Imana (Igice ca 2)

Kwemera Imana vyonyene vyoba bihagije kugira idushime? Canke hariho ibindi isaba abasavyi bayo?

2017-02-07

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA

Incungu

Incungu Yezu yatanze idufasha gute muri iki gihe?

2017-02-02

INYISHU Z’IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Abamarayika ni bande?

Hari abamarayika bangana iki? Boba bafise amazina na kameremere?

2017-02-02

No 3 2017 Abagendera kuri za farasi zine, boba bagutera ubwoba?

Iyo usomye muri Bibiliya inkuru yerekeye abagendera kw’ifarasi zine bavugwa mu Vyahishuwe uca umera nk’uwubabona neza mu bwenge! None boba bakwiye kugutera ubwoba canke bakwiye gutuma ugira icizigiro?

2017-01-31

UMUZIKI

Turirimbire Yehova tunezerewe

Urukurikirane rw’indirimbo zikora ku mutima zo gushemeza Imana.