IBhayibhili lingakusiza ukuthi uthokoze nxa utshadile njalo ubakhulise kuhle abantwabakho. *

^ indima 2 Amanye amabizo alapha antshintshiwe.