Yeqa uye kokuphakathi

Ukuthula Lokuthokoza

Nxa sihlangana lezimo ezinzima ekuphileni singacabanga ukuthi akwenzakali ukuthi sithokoze. Kodwa iBhayibhili selincede abantu abanengi ukuthi balwisane lezinkathazo futhi bathokoze ekuphileni. Lawe iBhayibhili lingakunceda ukuthi uthokoze.

VUKANI!

Umhlaba Ogcwele Inhlupho—Vikela Imali Lempahla Yakho

Ukusebenzisa kuhle imali kuzakunceda ukuthi wenelise ukulwisana lenhlupho ezingabakhona.

VUKANI!

Umhlaba Ogcwele Inhlupho—Vikela Imali Lempahla Yakho

Ukusebenzisa kuhle imali kuzakunceda ukuthi wenelise ukulwisana lenhlupho ezingabakhona.

IBhayibhili Liyamntshintsha Umuntu

Abantu abavela ezindaweni ezitshiyeneyo basitshela ukuthi bantshintsha njani indlela ababephila ngayo kudala basebeqalisa ukuba ngabangane bakaNkulunkulu.

Kungenzakala Yini Ukuthi Imuli Yenu Ithokoze?

Imuli yenu ingathokoza nxa lingasebenzisa izimiso eziseBhayibhilini.

Funda IBhayibhili LaboFakazi BakaJehova

Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili?

IBhayibhili linceda izigidi zabantu emhlabeni wonke ukuthi zithole izimpendulo zemibuzo ehluphayo ekuphileni. Ungathanda ukuthi lawe uthole izimpendulo?

Kwenzakalani Esifundweni SeBhayibhili?

Emhlabeni wonke jikelele oFakazi bakaJehova basebenzisa lindlela ukucela ukufunda labantu iBhayibhili mahara. Khangela ukuthi isebenza njani. Zwisisa iBhayibhili lakho.

Cela ukuthi oFakazi bakaJehova bakuvakatshele

Cela ukuthi oFakazi bakaJehova bakuvakatshele ukuze lixoxe ngendaba ethile eseBhayibhilini, kumbe bazofunda lawe iBhayibhili mahala.