Okutsha Okutholakala ku-JW.ORG

2021-06-09

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO

September–October 2021

2021-06-03

VUKANI!

Amacebo Angakunceda Ukuthi Uthokoze

Akulamuntu ohlakaniphe njengoMdali wethu. Bala ngokuthi amacebo akhe asebancede njani abanengi ukuthi bathokoze.

2021-06-02

UKUKHOLWA KUNKULUNKULU

Inkolo Isingeyinye Nje Ibhizimusi Enkulu Yini?

Emasontweni amanengi, abalandeli bangabayanga kodwa abafundisi bakhona banothe kabazazi.

2021-06-02

UKUTHULA LOKUTHOKOZA

Ithemba Elimayelana Lekusasa Elingcono

Kuyini okwenza izithembiso eziseBhayibhilini zingafanani lezithembiso leziphrofetho ezenziwa ngabantu?

2021-06-02

UKUTHULA LOKUTHOKOZA

Ongakwenza Ukuze Ungakhathazeki Kakhulu

Yiwaphi amacebo kanye lamavesi eBhayibhili angakunceda ukuthi ungakhathazeki okudlulisa amalawulo?

2021-06-02

UKUTHULA LOKUTHOKOZA

Zivikele Ezindabeni Ezingamanga

Izindaba ezingakuphambanisa, imibiko engamanga lezimfundiso ezingelabufakazi sokugcwele futhi kungabangela ingozi.

2021-06-02

IMIHLANGANO YESABELO

Bukela Umhlangano Wesabelo Ka-2021 Olesihloko Esithi Ukholo Lwenza Sibe Lamandla!

Siyakunxusa ukuthi ubukele umhlangano wesabelo waboFakazi bakaJehova owamalanga amathathu.

2021-06-01

INDLELA IMINIKELO ESETSHENZISWA NGAYO

Abanali Bathunyelwa “Emaphethelweni Omhlaba”

Kulabanali abedlula 3 000 emhlabeni wonke. Banakekelwa njani?

2021-05-27

OKWENZAKALA KWABANYE

Uhlala Ekhuthele Ekukhonzeni Lanxa Wabanjwa Ngumkhuhlane Obuhlungu Kakhulu

U-Virginia usegule umkhuhlane ohlasela imisipha okweminyaka engu 23. Lanxa kunjalo ithemba lakhe liqine saka.

2021-05-27

OKWENZAKALA KWABANYE

Usizo Kwabasebenza Ezibhedlela Abalwisana Lokukhathazeka

Onesi lezinye izisebenzi zesibhedlela bawathola njani amazwi akhuthazayo ngesikhathi somkhuhlane we COVID-19?

2021-05-27

IMIBUZO YEBHAYIBHILI IYAPHENDULWA

IBhayibhili Lithi Kumele Sibaphathe Njani Abanye?

Ngesikhathi uJesu ekhuluma amazwi asemthethweni lo, wayesikhuthaza ukuthi siphaphathe kuhle abantu bonke kuhlanganisa lalabo abasizondayo

2021-05-27

IMIBUZO YEBHAYIBHILI IYAPHENDULWA

IBhayibhili Laphrofetha Yini Ngalokho Okwenziwa Ngabantu Kulezinsuku?

IBhayibhili lakutsho ukuthi abantu babezatshintsha babe babi kakhulu.

2021-05-25

INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO

August 2021

Izihloko ezizafundwa ngoSeptember 27 kusiya ku–October 31 2021.