Okutsha Okutholakala ku-JW.ORG

2024-06-21

INDABA ZOKUPHILA

UDavid Maza: Imuli Eyaphinda Yathokoza Lanxa Yehlelwa Yibunzima

Ubunzima obehlela enye imuli bakhuthaza abanye ukuthi bamthembe kuJehova.

2024-06-21

INDABA ZOKUPHILA

UJesús Martín: UJehova Wangikhulula Ngesikhathi Ngisebunzimeni

UJesús wadlula ebunzimeni obukhulu obamnceda ukuthi afunde ukuthemba uJehova. Kodwa ngemva kwalokho wakholisa ukusebenzela uJehova esenkonzweni yesikhathi sonke.

2024-06-18

INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO

Okungakunceda Nxa Ubala​—Dinga Izinto Ezintsha

Kuyini okungasinceda sizwisise lokho uJehova ayabe efuna ukusifundisa khona nxa sitaditsha?

2024-06-18

INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi​—September 2024

Ngesikhathi uJesu eqalisa iSidlo SeNkosi Sakusihlwa, babengaphi abafundi bakhe abangu-70 ayeke wabathuma ukuthi bayetshumayela? Basebemtshiyile yini?

2024-06-18

INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO

Ngikukholisile Ukukhonza UJehova

U-André Ramseyer usebe senkonzweni yesikhathi sonke okweminyaka engu-70 njalo wenze imisebenzi yenkonzo eminengi etshiyeneyo. Yibuphi ubunzima abubonayo njalo kuyini okumncede ukuthi ahlale eqakathekisa umsebenzi kaJehova ukwedlula loba yini empilweni yakhe?

2024-06-18

INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO

September 2024

Izihloko ezizafundwa ngoNovember 11 kusiya kuDecember 8, 2024.

2024-06-17

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Ngingenzani Nxa Ngingakuthandi Ukuya Esikolo?

Banengi abasakhulayo abangakuthandiyo ukuya esikolo. Nxa lawe ungomunye wabo, isihloko lesi sizakunceda ubone ukuthi ungenzani ukuze ukukholise ukufunda.

2024-06-06

INDABA ZOKUPHILA

UHåkan Davidsson: Ukuncedisa Ukusakaza Iqiniso EliseBhayibhilini

UHåkan wahlela lokho afuna ukukwenza ekukhonzeni kulokuthi alandele okwakusenziwa ngabentanga yakhe. Khathesi useleminyaka edlula 50 ezibonela ngawakhe indlela izindaba ezinhle ebezifika ngayo kuzo zonke izizwe, lezizwana lezindimi.

2024-06-03

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO

September–October 2024

2024-05-31

HLALA ULINDILE!

Ukwanda Kobubi Emhlabeni—IBhayibhili Lithini?

Bala isihloko lesi uzwe ukuthi kungani ububi sebubhahile emhlabeni.

2024-05-30

Ezembali Yethu

Baqhubeka Belokholo Oluqinileyo Lanxa Babesebunzimeni

Impilo yayinzima kubazalwane ababehlala ezindaweni ezise-Europe ezazihlaselwe yiMpi Yomhlaba Yesibili. Sifundani kubazalwane laba abadlula ebunzimeni obukhulu kangaka?

2024-05-23

EZEMULI

Kuyini Okunganceda Asebekhulile Ukuthi Bangadivosi?

Kuyini okubangela ukuthi abanye abantu asebekhulile badivose? Lingenzani ukuze lani lingacini selidivosa?

2024-05-23

EZEMULI

Xwayisa Umntanakho Ngezingozi Zephonografi

Sekulula kakhulu ukuthi abantwana batshayisane lephonografi. Bala isihloko ukuze ubone okumele ukwazi lokumele ukwenze ukuze uvikele abantwabakho.