Okutsha Okutholakala ku-JW.ORG

2022-07-05

INGOMA ZE-BROADCASTING

Imuli kaJehova

Emhlabeni lo bakhona abantu abalokhu besadinga iqiniso. Ividiyo le izakukhuthaza ukuthi ungakhalali ukudinga uze ubathole labo abanjengezimvu.

2022-07-05

INGOMA ZE-BROADCASTING

Singabazalwane

UJehova labafowethu bayasincedisa ukuthi simelane laloba yibuphi ubunzima.

2022-07-04

IBhayibhili Elihunyutshwe Ngolimi Esilusebenzisa Nsuku Zonke

INguqulo Yomhlaba Omutsha ihunyutshwe ngendlela eqondileyo futhi kulula ukuyibala. Ibizo likaNkulunkulu elithi “Jehova” litholakala kuThestamente Elitsha okwezikhathi ezingaba ngu-240.

2022-07-04

UJehova Ubusisa Abantu Bakhe Ngesipho Esihle Kakhulu!

INguqulo Yomhlaba Omutsha ihunyutshwe ngendlela elula futhi kufakwe khona kanye okwakuseMibhalweni yasendulo.

2022-07-01

HLALA ULINDILE!

Ukonakaliswa Komhlaba—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Eyinye ivesi eseBhayibhilini isitshengisa izinto ezintathu mayelana lokuphanjaniswa kwemvelo.

2022-06-24

HLALA ULINDILE!

Ukukhwela Kwentengo Yezinto Emhlabeni Wonke—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Kuyini okubangela ukuwa kwezomnotho? IBhayibhili lingasinceda njani ukuthi singakhathazeki kakhulu ngokuwa kwezomnotho?

2022-06-21

INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO

September 2022

Izihloko ezizafundwa ngoNovember 7–December 4 2022.

2022-06-10

HLALA ULINDILE!

Ukudutshulwa Kwabantwana Ezikolo—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Yindaba izinto ezimbi zisenzakala? Kuzaphela yini?

2022-06-06

HLALA ULINDILE!

Impi Ese-Ukraine Isingezelele Indlala Emhlabeni Wonke—IBhayibhili Lithini?

IBhayibhili lalivele likhulumile ukuthi kwakuzakuba lendlala ensukwini zokucina. Lanxa kunjalo liphinda lisinike ithemba lamacebo asincedayo khathesi.