Yeqa uye kokuphakathi

Izindaba

 

NEWS RELEASES

2024 Umbiko WeQula Elikhokhelayo #4

Embikweni lo, sizabona ukuthi abafowethu labodadewethu ababotshiweyo ngenxa yokholo lwabo ‘banqoba njani okubi ngokuhle.’—KwabaseRoma 12:21.

NEWS RELEASES

2024 Umbiko WeQula Elikhokhelayo #4

Embikweni lo, sizabona ukuthi abafowethu labodadewethu ababotshiweyo ngenxa yokholo lwabo ‘banqoba njani okubi ngokuhle.’—KwabaseRoma 12:21.

2024 Umbiko WeQula Elikhokhelayo #3

Embikweni lo sizaxoxa ngezinye izimiso ezisincedisayo nxa sikhetha indlela esigqoka ngayo lesizilungisa ngayo.

2024 Umbiko WeQula Elikhokhelayo #2

Embikweni lo sizezwa ukuthi uBaba wethu olothando uJehova utshengise njani ukuthi “ufisa ukuthi abantu bonke baphenduke.” (2 Phet. 3:9) Sizezwa lotshintsho oselwenziwe endleleni esigqoka ngayo nxa sisiya ekutshumayeleni loba emihlanganweni yethu.

2024-06-18

IZINDABA ZOMHLABA WONKE

2024 Umbiko WeQula Elikhokhelayo #1

Zwana ukuthi ukuthanda abantu kusinceda njani ukuthi sikhuthale ekutshumayeleni.

2024-06-18

IZINDABA ZOMHLABA WONKE

2023 Umbiko WeQula Elikhokhelayo #7

Bukela ividiyo le ukuze ubone ukwethulwa kwebhuku elitsha elithi Imibhalo Engakunceda Ukhonze UJehova njalo uzwe lokuthi umbhalo womnyaka ka-2024 uthini.

2024-06-18

IZINDABA ZOMHLABA WONKE

2023 Umbiko WeQula Elikhokheayo #5

Embikweni lo, umfowethu weQula Elikhokhelayo usethulela ingxoxo ekhuthazayo kamfowethu uDennis Christensen lomkakhe u-Irina.

2024-06-18

IZINDABA ZOMHLABA WONKE

2023 Umbiko WeQula Elikhokhelayo #4

Embikweni lo ilunga leQula Elikhokhelayo lisinceda sikulindele ngabomvu ukungena umhlangano wesabelo sindawonye. Liphinda likhulume ngendlela uJehova asivikela ngayo ekukhonzeni.

2024-06-18

IZINDABA ZOMHLABA WONKE

2023 Umbiko WeQula Elikhokhelayo #2

Embikweni lo ilunga leQula Elikhokhelayo lisitshela ngokuthi izinto zibahambela njani abafowethu labodadewethu eTürkiye. Umbiko lo uphinda ube lengxoxo ekhuthazayo.

2024-06-18

IZINDABA ZOMHLABA WONKE

2023 Umbiko WeQula Elikhokhelayo #1

Siyakukhuthaza ukuthi ubukele ividiyo le ukuze uzwe isaziso esithokozisayo esimayelana lomsebenzi wokwakha owenziwa eRamapo lesinye esimayelana lamaphayona.

2024-06-18

IZINDABA ZOMHLABA WONKE

2022 Umbiko WeQula Elikhokhelayo #8

Ilunga leQula Elikhokhelayo lisikhuthaza ukuthi sihlale sikulungele ukuhambisana lenhlanganiso kaJehova.

2024-06-18

IZINDABA ZOMHLABA WONKE

2022 Umbiko WeQula Elikhokhelayo #7

Ilunga leQula Elikhokhelayo lisikhuthaza ukuthi sihlale sikulungele ukuthatha inyathelo masinyane nxa kungaba lengozi.

2024-06-18

IZINDABA ZOMHLABA WONKE

2022 Umbiko WeQula Elikhokhelayo #6

Ilunga leQula Elikhokhelayo lisethulela umbiko walokho okusanda kwenzakala kanye lombhalo womnyaka ka-2023.

2024-06-18

IZINDABA ZOMHLABA WONKE

2022 Umbiko WeQula Elikhokhelayo #4

Ilunga leQula Elikhokhelayo lisikhuthaza ukuthi sibekezelele ubunzima esihlangana labo njalo sihlale sithokoza njengabafowethu abasempumalanga ye-Europe.

2024-06-18

IZINDABA ZOMHLABA WONKE

2021 Umbiko WeQula Elibusayo #7

Ilunga leQula Elibusayo lisikhuthaza ukuthi siqhubeke simanyene.

2024-06-18

IZINDABA ZOMHLABA WONKE

2021 Umbiko WeQula Elibusayo #6

Umfowethu olilunga leQula Elibusayo uqinisekisa asebeluphele ukuthi uJehova uyabathanda futhi uyabancedisa.