Yeqa uye kokuphakathi

Inkonzo Yethu YoMbuso

Inkonzo Yethu YoMbuso ikhuluma ngemihlangano yaboFakazi bakaJehova. Imihlangano yakhona yile: Isifundo seBhayibhili Sebandla, Isikolo Senkonzo SamaKhristu kanye loMhlangano Wenkonzo.

Nanzelela: Ezinye izihloko eziku-Nkonzo Yethu YoMbuso edindiweyo zingatshiyana lalezo eziku-Nkonzo Yethu YoMbuso ekuwebhusayithi.

 

OKUBONAYO

INKONZO YETHU YOMBUSO

INKONZO YETHU YOMBUSO

INKONZO YETHU YOMBUSO

INKONZO YETHU YOMBUSO

INKONZO YETHU YOMBUSO

INKONZO YETHU YOMBUSO

INKONZO YETHU YOMBUSO

INKONZO YETHU YOMBUSO

INKONZO YETHU YOMBUSO

INKONZO YETHU YOMBUSO

INKONZO YETHU YOMBUSO

INKONZO YETHU YOMBUSO