Yeqa uye kokuphakathi

Isayensi LeBhayibhili

Isayensi iyavumelana leBhayibhili yini? IBhayibhili likhuluma iqiniso yini nxa likhuluma ngendaba zesayensi? Hlola izinto ezidaliweyo ubusufunda ukuthi abesayensi bathini ngazo.

IMIBUZO YEBHAYIBHILI IYAPHENDULWA

UNkulunkulu Waqalisa Nini Ukudala Amazulu Lomhlaba?

Impendulo siyithola nxa singakhangela ukuthi ibala elithi “ekuqaleni” lelithi ‘ilanga” asetshenziswa njani kuGenesisi.

IMIBUZO YEBHAYIBHILI IYAPHENDULWA

UNkulunkulu Waqalisa Nini Ukudala Amazulu Lomhlaba?

Impendulo siyithola nxa singakhangela ukuthi ibala elithi “ekuqaleni” lelithi ‘ilanga” asetshenziswa njani kuGenesisi.

Amabhuku

Izinto Ezidaliweyo Zidumisa UNkulunkulu

Izinto ezidaliweyo zisitshengisa impawu ezinhle uMdali wethu alazo futhi zenza sisondele kuye.