Yeqa uye kokuphakathi

Imisebenzi YaboFakazi BakaJehova

IZINHLELO ZOKWAKHA

“Abesifazane Abasebenza Nzima Ekwakheni”

Bala ukuze uthole ukuthi yiphi imisebenzi abesifazane asebeyifundele ekwakhiweni kwegatsha.

IZINHLELO ZOKWAKHA

“Abesifazane Abasebenza Nzima Ekwakheni”

Bala ukuze uthole ukuthi yiphi imisebenzi abesifazane asebeyifundele ekwakhiweni kwegatsha.

Kutshunyayezwa AmaSinti LamaRoma Ahlala EGermany

Emkhankasweni oqakathekileyo owenziwa ngo-2016, oFakazi bakaJehova bahambisa amaphetshana angaba ngu-3 000, baxoxa labantu abangamaSinti lamaRoma abedlula 360 njalo baqalisa ukufunda iBhayibhili labangu-19.

Ukukhuthaza Lokududuza Asebeluphele

OFakazi bakaJehova bajayele ukuvakatsha maviki wonke ezindaweni ezimbili ezisePortland, e-Australia ukuze banike asebeluphele induduzo lethemba.

Inkonzo Yethu Yomphakathi

Izinqola Zamabhuku Ezindaweni Zezivakatshi

OFakazi bakaJehova sebefake izinqola zamabhuku eBerlin, eCologne, eHamburg, eMunich, lakwamanye amadolobho. Izinqola zamabhuku lezi ziyazikhanga yini izivakatshi?

Izinqola Zamabhuku Ezindaweni Zezivakatshi

OFakazi bakaJehova sebefake izinqola zamabhuku eBerlin, eCologne, eHamburg, eMunich, lakwamanye amadolobho. Izinqola zamabhuku lezi ziyazikhanga yini izivakatshi?

Umsebenzi Wethu Wokudinda

Amavidiyo Athinta Inhliziyo

Amavidiyo arekhodwa ngoFakazi bakaJehova abukelwa emihlanganweni yezabelo abanceda njani abantu? Amavidiyo la arekhodwa njani ngezinye izindimi?

Amavidiyo Athinta Inhliziyo

Amavidiyo arekhodwa ngoFakazi bakaJehova abukelwa emihlanganweni yezabelo abanceda njani abantu? Amavidiyo la arekhodwa njani ngezinye izindimi?

Imihlangano Eqakathekileyo

IQula Elibusayo Likhuthaza OFakazi BakaJehova ERussia Le-Ukraine

Amalunga eQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova avakatshela eRussia lase-Ukraine ukuze aqinise oFakazi ababethwaliswe nzima ngezombangazwe.

IQula Elibusayo Likhuthaza OFakazi BakaJehova ERussia Le-Ukraine

Amalunga eQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova avakatshela eRussia lase-Ukraine ukuze aqinise oFakazi ababethwaliswe nzima ngezombangazwe.

Ukunceda Umphakathi

Ukukhuthaza Lokududuza Asebeluphele

OFakazi bakaJehova bajayele ukuvakatsha maviki wonke ezindaweni ezimbili ezisePortland, e-Australia ukuze banike asebeluphele induduzo lethemba.

Ukukhuthaza Lokududuza Asebeluphele

OFakazi bakaJehova bajayele ukuvakatsha maviki wonke ezindaweni ezimbili ezisePortland, e-Australia ukuze banike asebeluphele induduzo lethemba.

Okwenzakala EBhetheli

Kuyini Okwenziwa EWofisini LeGatsha?

Abantu bayavunyelwa ukuthi bazobuka loba yiliphi iwofisi lethu legatsha. Siyakunxusa ukuthi lawe uzobuka!

Kuyini Okwenziwa EWofisini LeGatsha?

Abantu bayavunyelwa ukuthi bazobuka loba yiliphi iwofisi lethu legatsha. Siyakunxusa ukuthi lawe uzobuka!

Ukusebenzisa Izimiso ZeBhayibhili Ekuphileni Kwethu

Ngangingasayithandi Indlela Engangiphila Ngayo

UDmitry Korshunov wayeyisidakwa, kodwa waqalisa ukubala iBhayibhili nsukuzonke. Kuyini okwamenza wantshintsha indlela ayephila ngayo njalo athole intokozo yeqiniso?

Ngangingasayithandi Indlela Engangiphila Ngayo

UDmitry Korshunov wayeyisidakwa, kodwa waqalisa ukubala iBhayibhili nsukuzonke. Kuyini okwamenza wantshintsha indlela ayephila ngayo njalo athole intokozo yeqiniso?