Imisebenzi YaboFakazi BakaJehova

Inkonzo Yethu Yomphakathi

Ukusebenzisa I-JW.ORG Ukuze Sitshele Abantu Umlayezo OseBhayibhilini

OFakazi bakaJehova, abancane labadala, bayakuthanda ukusebenzisa iwebhusayithi yabo elungiswe kutsha ukuze batshele abantu abanengi kakhulu izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu.

Ukusebenzisa I-JW.ORG Ukuze Sitshele Abantu Umlayezo OseBhayibhilini

OFakazi bakaJehova, abancane labadala, bayakuthanda ukusebenzisa iwebhusayithi yabo elungiswe kutsha ukuze batshele abantu abanengi kakhulu izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu.

Umsebenzi Wethu Wokudinda

IBhayibhili Elihunyutshwe Ngolimi Esilusebenzisa Nsuku Zonke

INguqulo Yomhlaba Omutsha ihunyutshwe ngendlela eqondileyo futhi kulula ukuyibala. Ibizo likaNkulunkulu elithi “Jehova” litholakala kuThestamente Elitsha okwezikhathi ezingaba ngu-240.

IBhayibhili Elihunyutshwe Ngolimi Esilusebenzisa Nsuku Zonke

INguqulo Yomhlaba Omutsha ihunyutshwe ngendlela eqondileyo futhi kulula ukuyibala. Ibizo likaNkulunkulu elithi “Jehova” litholakala kuThestamente Elitsha okwezikhathi ezingaba ngu-240.

Imihlangano Eqakathekileyo

IQula Elibusayo Likhuthaza OFakazi BakaJehova ERussia Le-Ukraine

Amalunga eQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova avakatshela eRussia lase-Ukraine ukuze aqinise oFakazi ababethwaliswe nzima ngezombangazwe.

IQula Elibusayo Likhuthaza OFakazi BakaJehova ERussia Le-Ukraine

Amalunga eQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova avakatshela eRussia lase-Ukraine ukuze aqinise oFakazi ababethwaliswe nzima ngezombangazwe.

Izinhlelo Zokwakha

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EBritain 9 (NgoSeptember 2019 Kusiya KuFebruary 2020)

Amapikitsha alapha atshengisa umsebenzi wokwakha owenziwe ewofisini yegatsha leBritain kusukela ngoSeptember 2019 kusiya kuFebruary 2020. Izisebenzi zeBhetheli sezihlala khona.

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EBritain 9 (NgoSeptember 2019 Kusiya KuFebruary 2020)

Amapikitsha alapha atshengisa umsebenzi wokwakha owenziwe ewofisini yegatsha leBritain kusukela ngoSeptember 2019 kusiya kuFebruary 2020. Izisebenzi zeBhetheli sezihlala khona.

Ukunceda Umphakathi

OFakazi BakaJehova Baduduza Abagulayo Njalo Babancede Ngabakudingayo

OFakazi bakaJehova batshengisa njani ukuthi bayabathanda abakhonza labo nxa begula?

OFakazi BakaJehova Baduduza Abagulayo Njalo Babancede Ngabakudingayo

OFakazi bakaJehova batshengisa njani ukuthi bayabathanda abakhonza labo nxa begula?

Okwenzakala EBhetheli

Ukuthutha Ngezinsuku Ezingu-60 Nje Kuphela

OFakazi bakaJehova kwakumele bathuthe ezakhiweni ezinhlanu ezilingana lenkundla zebhola ezingu-11. Kuyini okwenziwa ngamavolontiya ukuze asibambe isikhathi okwakumele kuthuthwe ngaso?

Ukuthutha Ngezinsuku Ezingu-60 Nje Kuphela

OFakazi bakaJehova kwakumele bathuthe ezakhiweni ezinhlanu ezilingana lenkundla zebhola ezingu-11. Kuyini okwenziwa ngamavolontiya ukuze asibambe isikhathi okwakumele kuthuthwe ngaso?