Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Umhlangano WeSabelo Owenziwa Ngolimi LwesiTagalog ERome—“Bekungathi Siyimuli Ebiyehlukene Esiphinde Yahlangana Njalo!”

Umhlangano WeSabelo Owenziwa Ngolimi LwesiTagalog ERome—“Bekungathi Siyimuli Ebiyehlukene Esiphinde Yahlangana Njalo!”

NgoJuly 24 kusiya ku-26, ngo-2015 izinkulungwane zaboFakazi bakaJehova abakhuluma isiTagalog abahlala e-Italy bangena umhlangano owenziwa ngolimi lwabo eRome. Ulimi lolu lukhulunywa ePhilippines engamakhilomitha angaphezu kwangu-10 000 nxa usuka e-Italy.

Kucatshangelwa ukuthi kulabantu abedlula 850 000 abathuthele e-Europe besuka ePhilippines. Lokhu sokwenze ukuthi kube lamabandla kanye lamaqembu olimi lwesiTagalog angaba ngu-60 e-Europe.

Kwakungokokuqala ngqa ukuthi amabandla la lamaqembu lawa enze umhlangano weSabelo ngolimi lomdabuko. Abantu abangu-3 239 ababesemhlanganweni lo babegoqa usuku lunye ngalunye ngokulalela inkulumo eyayisenziwa ngumfowethu owake wakhonza ePhilippines uMark Sanderson olilunga leQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova.

“Zangithinta kwamancane”

Kuyanceda yini ukuthi umuntu angene umhlangano ngolimi lomdabuko wakhe kulokuthi awungene ngolunye ulimi? Umama olabantwana ababili okuthiwa ngu-Eva uthi, “IsiNgisi ngiyasizwa nje khonokho kodwa umhlangano wesiTagalog ungisize kakhulu ngoba izimfundiso zeBhayibhili zingithinte kwamancane.” Kwakudingeka ukuthi onge imali ukuze enelise ukusuka eSpain esiya emhlanganweni lo e-Italy. Yikho wavumelana labantwabakhe ababili ukuthi bangasadli emakhefa maviki onke kodwa badle khona kanye ngenyanga. Uthi, “Imizamo yethu kayizange ibe yizithukuthuku zenja eziphelela eboyeni ngoba konke okwakhulunywa emhlanganweni lo sakuzwisisa.”

UJasmin ohlala eGermany kwakumele acele kumqhatshi wakhe ukuze ayengena umhlangano lo. Uthi, “Ngathi sengizahamba ngezwa sengitshelwa ukuthi kwakungamelanga ngihambe ngoba kwakulomsebenzi okwakumele ngiwenze. Angizange ngiphaphatheke kodwa ngakhuleka kuJehova ngasengisiya khuluma lomqhatshi wami. Sahlela kutsha umsebenzi ukuze ngenelise ukuyangena umhlangano. Kwakumnandi ukuhlangana labanye abafowethu labodadewethu bePhilippines ababevela emagumbini womane e-Europe.”

Abafowethu laba bayakukhumbula ePhilippines futhi bayazikhumbula lezinini zabo ezisabalele e-Europe. Umhlangano lo wasiza abafowethu labodadewethu laba ukuthi baphinde bahlangane njalo. (UMathewu 12:48-50) UFabrice uthi, “Ukubona abantu engibaziyo kutshiye inhliziyo yami idlala lephaphu.” Kanti futhi omunye udadewethu wayelokhu ephethe ebabaza umhlangano suphelile, esithi “Bekungathi siyimuli ebiyehlukene esiphinde yahlangana njalo!”