Yeqa uye kokuphakathi

Okumayelana LaboFakazi BakaJehova

Mhlawumbe uyake usibone sitshumayela, kumbe uyake uzwe ngathi ezindabeni loba kwabanye abantu. Kodwa ubazi kanganani oBakazi bakaJehova?

Khangela lesihloko esithi: OFakazi BakaJehova Bakholwani?

Esikukholwayo Lemisebenzi Yethu

Imibuzo Ejayele Ukubuzwa Ngabantu Mayelana LaboFakazi BakaJehova

Thola izimpendulo ezicacileyo zemibuzo ejayele ukubuzwa ngabantu.

Okwenzakala Kwabanye OFakazi BakaJehova

Bala izihloko ezisengxenyeni le ubone ukuthi ukulandela okutshiwo liLizwi likaNkulunkulu kubanceda njani oFakazi bakaJehova.

Imisebenzi YaboFakazi BakaJehova

Sivela emazweni edlula 230 futhi siyimihlobo etshiyeneyo. Ungabe ujayele ukusibona sitshumayela, kodwa sinceda umphakathi langezinye izindlela eziqakathekileyo.

OFakazi BakaJehova Emhlabeni Jikelele

Funda ngaboFakazi bakaJehova.

Ukufunda IBhayibhili

Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili?

IBhayibhili linceda izigidi zabantu emhlabeni wonke ukuthi zithole izimpendulo zemibuzo ehluphayo ekuphileni. Ungathanda ukuthi lawe uthole izimpendulo?

Kwenzakalani Esifundweni SeBhayibhili?

Emhlabeni wonke jikelele oFakazi bakaJehova basebenzisa lindlela ukucela ukufunda labantu iBhayibhili mahara. Khangela ukuthi isebenza njani. Zwisisa iBhayibhili lakho.

Cela Ukuthi Omunye Wethu Akuvakatshele

Xoxa ngezinto ezitshiyeneyo eziphathelane leBhayibhili kumbe ufunde okunengi ngaboFakazi bakaJehova.

Imihlangano Yethu

Kuyini Okwenzakala EWolu LoMbuso?

Woza uzozibonela ngawakho ukuthi kwenziwani.

Imihlangano Yebandla YaboFakazi BakaJehova

Thola ukuthi sikhonzela ngaphi futhi sikhonza njani.

ISikhumbuzo Sokufa KukaJesu

Minyaka yonke izigidi zabantu ziyabuthana ukuze zikhumbule ukufa kukaJesu. Siyakunxusa ukuthi uzokuzwa ukuthi ukufa kukaJesu kungakunceda njani.

Amawofisi Ethu

Thintana LaboFakazi BakaJehova

Izinombolo lamakheli amawofisi ethu emhlabeni wonke.

Ukwethekelela Amawofisi Ethu

Thola ukuthi yiwaphi amawofisi egatsha ongawavakatshela aseduze lalapho okhona.

OFakazi BakaJehova Bayithatha Ngaphi Imali Yokuqhuba Umsebenzi Wabo?

Endabeni zeminikelo senza okutshiyene lamanye amasonto.

Ngobani Abenza Intando kaJehova Lamuhla?

OFakazi bakaJehova batholakala emhlabeni wonke, bayimihlobo etshiyeneyo njalo balamasiko angafananiyo. Kuyini okwenza bamanyane bona beyimihlobo etshiyeneyo?

Okumayelana LaboFakazi BakaJehova—Emhlabeni Wonke

  • 239​—Inani lamazwe alaboFakazi bakaJehova

  • 8,699,048​—Inani laboFakazi bakaJehova

  • 5,666,996​—Inani labantu abafundiswa iBhayibhili mahala

  • 19,721,672​—Inani labantu abangene iSikhumbuzo Sokufa kukaKhristu

  • 117,960​—Amabandla