Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bayithatha Ngaphi Imali Yokuqhuba Umsebenzi Wabo?

Izikhathi ezinengi, imali yokusekela umsebenzi wethu womhlaba wonke ivela eminikelweni yokuzithandela eyenziwa ngoFakazi bakaJehova. * Ezindaweni esenzela khona imihlangano yethu kulamabhokisi eminikelo njalo ezinye indlela zokunikela zitholakala kuwebhusayithi yethu. Hamba lapho okubhalwe ukuthi “Okumayelana Lathi,” ubusuhlaba okubhalwe “Iminikelo.” Ungakhetha ukunikela ukuze usekele umsebenzi womhlaba wonke, uncedise ukubhadala izindleko zebandla okulo kumbe wenze kokubili.

OFakazi bakaJehova abacelwa ukuthi bakhiphe okwetshumi kumbe imali ethile emholweni wabo. (2 KwabaseKhorinte 9:7) Akulazimali ezicelwayo emihlanganweni yethu njalo akungenwa ngemali. Kanti njalo labo abenza imisebenzi enjengokubhabhathiza abantu, ukuphatha imingcwabo, imitshado loba ezinye nje inkonzo kabaholiswa. Asidingi izimali ngokuthengisa ukudla, ngokwenza imidlalo loba amadili athile futhi kasihambi sicela iminikelo. Nxa umuntu enikele akumenyezelwa ebantwini. (UMathewu 6:2-4) Akulalutho olufakwa kuwebhusayithi loba emabhukwini ethu oluthengiswayo kumbe olusilethela imali.

Ebandleni ngalinye laboFakazi bakaJehova kuyamenyezelwa umbiko wezimali njalo izimali zebandla ngalinye ziyahlolwa zikhathi zonke ukuze abantu bakwazi ukuthi zisetshenziswa njani.—2 KwabaseKhorinte 8:20, 21.

Indlela Zokunikela

 • Amabhokisi eminikelo: Ungafaka umnikelo wemali kumbe i-check emabhokisini eminikelo asemaWolu oMbuso, emaWolu Emihlangano Emikhulu kumbe kwezinye indawo okwenzelwa khona imihlangano yethu.

 • Ukunikela usebenzisa i-intanethi: Emazweni amanengi, ungahamba kuwebhusayithi yethu uye lapho okubhalwe ukuthi “Okumayelana Lathi” ubusuhlaba okubhalwe “Iminikelo” ukuze unikele ngekhadi lebhanga, ngokutransfeya imali ebhanga kumbe ngezinye izindlela ku-intanethi. * Abanye oFakazi ‘babeka eceleni’ imali ethile abafuna ukunikela ngayo inyanga ngayinye ngokuhlela ukuthi kube kuphuma imali kuma-akhawunti abo.—1 KwabaseKhorinte 16:2.

 • Ukuhlela ozakunikela: Eminye iminikelo ifuna ukuthi uhlele kuseselesikhathi kumbe uxoxe labezomthetho. Nxa ungahlela ungancedakala lasendabeni zokubhadala imithelo elizweni lakho. Abanengi kuyabanceda ukwazi lokho abanganikela ngakho besaphila, lalokho okungasala kuthathwa nxa sebefile. Sicela uthintane lewofisi yegatsha yaboFakazi bakaJehova eselizweni okulo nxa kuyikuthi ufuna ukunikela usebenzisa indlela lezi:

  • i-akhawunti yebhanga

  • i-inshuwarensi lempentsheni

  • izakhiwo kumbe umhlabathi

  • ama-shares lama-bonds

  • amawili

Ukuze uthole okunengi mayelana lendlela zokunikela ezisetshenziswa elizweni okulo, hamba lapho okubhalwe ukuthi “Okumayelana Lathi,” ubusuhlaba okubhalwe “Iminikelo.”

^ indima 1 Abanye abantu abangasiboFakazi labo bayawusekela umsebenzi wethu ngokunikela.

^ indima 5 Ukuze uthole okunengi khangela ividiyo ethi Okungakunceda Wenelise Ukunikela Usebenzisa Ezempucuko.