Yeqa uye kokuphakathi

Cela ukuthi omunye wethu akuvakatshele

Uyafisa yini ukufunda okunengi ngeBhayibhili kumbe oFakazi bakaJehova? Nxa kunjalo, cela ukuthi omunye waboFakazi bakaJehova akuvakatshele ngokugcwalisa ifomu elingaphansi. UFakazi osendaweni yakini uzakuvakatshela.

Konke ozakubhala kuzasetshenziswa ngokuvumelana lokutshiwo yiGlobal Policy on Use of Personal Data ukuze senze lokho okucelileyo kuphela.

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many areas, we have suspended our in-person visits. Please include your telephone number when you complete this form and a Witness in your area will contact you.