Yeqa uye kokuphakathi

ISikhumbuzo Sokufa KukaJesu

Kanye ngomnyaka siyabuthana ezindaweni ezehlukeneyo emhlabeni wonke sikhumbula ukufa kukaJesu. Okwenza senze njalo yikuthi uJesu walaya abalandeli bakhe wathi: “Kwenzeni lokhu kube yisikhumbuzo sami.” (ULukha 22:19) ISikhumbuzo somnyaka ozayo sizakwenziwa:

NgoLwesibili 7 April 2020.

Siyakunxusa ukuthi uzokhumbula ukufa kukaJesu kanye lathi. Loba ngubani uyanxuswa ukuthi abuye njalo kungenwa mahala futhi akuthathwa nkongozelo.