Yeqa uye kokuphakathi

ISikhumbuzo Sokufa KukaJesu

Uyanxuswa

UJesu engakafi watshela abalandeli bakhe ukuthi bakhumbule ukufa kwakhe. Wabatshela wathi:

“Kwenzeni lokhu kube yisikhumbuzo sami.”​—ULukha 22:19.

Siyakunxusa esikhumbuzweni sokufa kukaJesu Khristu esizakuba laso. Lonyaka sizakwenziwa ngoMgqibelo 31 March.

Thola Indawo Eseduzane Lawe