Yeqa uye kokuphakathi

ISikhumbuzo Sokufa KukaJesu

Kanye ngomnyaka siyabuthana ezindaweni ezehlukeneyo emhlabeni wonke sikhumbula ukufa kukaJesu. Okwenza senze njalo yikuthi uJesu walaya abalandeli bakhe wathi: “Kwenzeni lokhu kube yisikhumbuzo sami.” (ULukha 22:19) ISikhumbuzo somnyaka ozayo sizakwenziwa:

NgoMgqibelo 27 March 2021.

Siyakunxusa ukuthi uzokhumbula ukufa kukaJesu kanye lathi. Ngenxa yomkhuhlane lo okhona, sizangena ngezempucuko. Nxa ufuna ukwazi okunengi, ungabuza omunye waboFakazi bakaJehova.