Yeqa uye kokuphakathi

Okufundiswa LiBhayibhili

IBhayibhili liyiphendula kuhle okwamagama imibuzo enzima empilweni. Kaliphelelwa yisikhathi. Engxenyeni le uzabona ukuthi iBhayibhili liyanceda sibili.—2 KuThimothi 3:16, 17.

 

Okukhona

IMIBUZO YEBHAYIBHILI IYAPHENDULWA

IBhayibhili Lifundisani Ngokukhuluma Ngezindimi?

Ukukhuluma ngezindimi kutsho ukuthi ungumKhristu weqiniso yini?

IMIBUZO YEBHAYIBHILI IYAPHENDULWA

IBhayibhili Lifundisani Ngokukhuluma Ngezindimi?

Ukukhuluma ngezindimi kutsho ukuthi ungumKhristu weqiniso yini?

IBhayibhili Lingakunceda Njani?

Ukuthula Lokuthokoza

IBhayibhili selincede abantu abanengi ukuthi balwisane lezinkathazo futhi bathokoze ekuphileni.

Ukukholwa KuNkulunkulu

Ukukholwa kungakwenza uhlaliseke khathesi futhi ube lethemba lekusasa.

Ezemuli

Izimuli zihlangana lenhlupho ezinengi. Ukulandela lokho okutshiwo liBhayibhili kunganceda izimuli ukuthi zithokoze.

Okungasiza Abasakhulayo

Thola ukuthi iBhayibhili lingabasiza njani abasakhulayo ngezinhlupho abalazo.

Lithini IBhayibhili?

Imibuzo YeBhayibhili. Thola Izimpendulo Eziqondileyo

Funda ukuthi iBhayibhili liyiphendula njani imibuzo ephathelane loNkulunkulu, loJesu, lemuli, lokuhlupheka leminye eminengi.

Okungakusiza Ukuthi Ufunde IBhayibhili

Khetha okungasiza ukuthi uzwisise iBhayibhili nxa ulifunda.

Imbali YeBhayibhili

Funda indlela iBhayibhili elafika ngayo kithi. Hlola iqiniso eliseBhayibhilini lendlela elithembeke ngayo.

Isayensi LeBhayibhili

Isayensi iyavumelana leBhayibhili yini? Ukubona indlela iBhayibhili elihambelana ngayo lesayensi kuyamangalisa.

Funda IBhayibhili LaboFakazi BakaJehova

Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili?

IBhayibhili linceda izigidi zabantu emhlabeni wonke ukuthi zithole izimpendulo zemibuzo ehluphayo ekuphileni. Ungathanda ukuthi lawe uthole izimpendulo?

Kwenzakalani Esifundweni SeBhayibhili?

Emhlabeni wonke jikelele oFakazi bakaJehova basebenzisa lindlela ukucela ukufunda labantu iBhayibhili mahara. Khangela ukuthi isebenza njani. Zwisisa iBhayibhili lakho.

Cela ukuthi oFakazi bakaJehova bakuvakatshele

Cela ukuthi oFakazi bakaJehova bakuvakatshele ukuze lixoxe ngendaba ethile eseBhayibhilini, kumbe bazofunda lawe iBhayibhili mahala.