Yeqa uye kokuphakathi

Umhlaba Uzabhujiswa Yini?

IBhayibhili likwenza kucace ukuthi kuyini uNkulunkulu akuhlosileyo ngomhlaba.

Thola Impendulo

Bala IBhayibhili Ku-Inthanethi

Hlolisisa okunye okutholakala ku-Nguqulo Yomhlaba Omutsha. IBhayibhili leli lihunyutshwe ngendlela eqondileyo njalo kulula ukulizwisisa.

Bala IBhayibhili Ku-Inthanethi

Hlolisisa okunye okutholakala ku-Nguqulo Yomhlaba Omutsha. IBhayibhili leli lihunyutshwe ngendlela eqondileyo njalo kulula ukulizwisisa.

Bona amavidiyo amatsha, izingoma, izihloko lezindaba ezitshiyeneyo.

Bona Okutsha okukuWebhusayithi

Cela Ukufunda IBhayibhili

Funda lathi iBhayibhili mahara.

Cela Ukuthi Omunye Wethu Akuvakatshele

Xoxa ngezinto ezitshiyeneyo eziphathelane leBhayibhili kumbe ufunde okunengi ngaboFakazi bakaJehova.

Imihlangano Yebandla YaboFakazi BakaJehova

Thola ukuthi sikhonzela ngaphi futhi sikhonza njani.

Amavidiyo

UNkulunkulu Ulebizo Yini?

UNkulunkulu ulamabizo okuhlonipha amanengi agoqela elithi Somandla, Mdali lelithi Nkosi. Kodwa ibizo likaNkulunkulu litholakala izikhathi ezingaba ngu-7 000 eBhayibhilini

Bukela Ividiyo Le

OFakazi BakaJehova—Singobani?

Siyimihlobo etshiyeneyo engamakhulu njalo sikhuluma izindimi ezitshiyeneyo kodwa simanyaniswa yikwenza izinto ezifananayo. Okuqakatheke ukudlula konke yikuthi sifuna ukudumisa uJehova, uNkulunkulu weBhayibhili loMdali wezinto zonke. Sizama ngamandla onke ukuthi silingisele uJesu Khristu njalo siyajabula ngokubizwa ngokuthi singamaKhristu. Njengomuntu ngamunye sisebenzisa isikhathi sethu esinengi sinceda abantu ukuthi bafunde ngeBhayibhili loMbuso kaNkulunkulu. Saziwa ngokuthi singoFakazi bakaJehova ngenxa yokuthi sifakaza loba sikhuluma ngoJehova uNkulunkulu loMbuso wakhe.

Bona iwebhusayithi yethu. Bala iBhayibhili ku-inthanethi. Funda okunengi ngathi lesikukholelwayo.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.