Yeqa uye kokuphakathi

Okunganceda Labo Abezwa Kusithi Bazibulale

Ubunzima obulethwa ngumkhuhlane weCOVID-19 bungenza umuntu akhathazeke kakhulu. Kodwa okutshiwo liBhayibhili kungasinceda njalo kusiduduze.

 

Funda Okunengi

Imihlangano Yebandla YaboFakazi BakaJehova

Thola ukuthi sikhonzela ngaphi futhi sikhonza njani.

Cela ukuthi oFakazi bakaJehova bakuvakatshele

Cela ukuthi oFakazi bakaJehova bakuvakatshele ukuze lixoxe ngendaba ethile eseBhayibhilini, kumbe bazofunda lawe iBhayibhili mahala.

OFakazi BakaJehova—Singobani?

Siyimihlobo etshiyeneyo engamakhulu njalo sikhuluma izindimi ezitshiyeneyo kodwa simanyaniswa yikwenza izinto ezifananayo. Okuqakatheke ukudlula konke yikuthi sifuna ukudumisa uJehova, uNkulunkulu weBhayibhili loMdali wezinto zonke. Sizama ngamandla onke ukuthi silingisele uJesu Khristu njalo siyajabula ngokubizwa ngokuthi singamaKhristu. Njengomuntu ngamunye sisebenzisa isikhathi sethu esinengi sinceda abantu ukuthi bafunde ngeBhayibhili loMbuso kaNkulunkulu. Saziwa ngokuthi singoFakazi bakaJehova ngenxa yokuthi sifakaza loba sikhuluma ngoJehova uNkulunkulu loMbuso wakhe.

Bona iwebhusayithi yethu. Bala iBhayibhili ku-inthanethi. Funda okunengi ngathi lesikukholelwayo.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.