Yeqa uye kokuphakathi

Ezabasakhulayo

Amacebo atholakala eBhayibhilini angakunceda ukuthi ulwisane lenhlupho ezitshiyeneyo abasakhulayo abahlangana lazo. a

a Amanye amabizo asezihlokweni lezi atshintshiwe.

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Kuyini Okumele Ngikwenze Nxa Sengibhabhathiziwe?—Ingxenye 1: Qhubeka Uqinisa Ubungane Bakho LoJehova

Ngemva kokubhabhathizwa qhubeka uqinisa ubungane bakho loNkulunkulu ngokufunda iBhayibhili, ukuthandaza, ukuxoxela abanye okukholwayo langokungena imihlangano yebandla. WEB:URLSegmentnxa-usubhabhathiziwe-qhubeka-uqinisa-ubungane-bakho-lojehova

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Kuyini Okumele Ngikwenze Nxa Sengibhabhathiziwe?—Ingxenye 1: Qhubeka Uqinisa Ubungane Bakho LoJehova

Ngemva kokubhabhathizwa qhubeka uqinisa ubungane bakho loNkulunkulu ngokufunda iBhayibhili, ukuthandaza, ukuxoxela abanye okukholwayo langokungena imihlangano yebandla. WEB:URLSegmentnxa-usubhabhathiziwe-qhubeka-uqinisa-ubungane-bakho-lojehova

Imibuzo Ebuzwa Ngabasakhulayo

Imibuzo ejayele ukubuzwa ngabasakhulayo ephathelane lezemacansini, abangane, abazali, isikolo lokunye okunengi.

Zwana Ukuthi Abentanga Yakho Bathini

Kungenzakala ukuthi wehlelwe luhlupho ongakaze ube lalo. Zwana ukuthi abanye benzani nxa bephakathi kohlupho olunjalo.

Imidwebo Yabopopayi

Uyake ube sesimeni esinzima yini? Amavidiyo la azakunceda wazi ukuthi ungenzani nxa ungahlanga lesimo esinjalo.

Okungenziwa Ngabasakhulayo

Izinto ezikungxenye le zizakunceda ukuthi ubhale phansi lokho okucabangayo futhi zikulungiselele izimo ongahlangana lazo ekuphileni.

Funda Ezindabeni EziseBhayibhilini

Ingxenye le yenzelwe ukunceda abasakhulayo ukuthi bazwisise iBhayibhili.

Izimpendulo Zemibuzo Engu-10 Ebuzwa Ngabasakhulayo

Thola amacebo angakusiza uphumelele empilweni.

Okusinceda Sizwisise IBhayibhili

Sebenzisa izihloko lezi ukuze uqiniseke ngokukholwayo futhi ufunde ukuthi ungabachasisela njani abanye.