abasakhulayo

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Kumele Ngibhabhathizwe Yini?—Ingxenye 1: Kutshoni Ukubhabhathizwa?

Nxa ufuna ukubhabhathizwa kumele uqale ukwazi ukuthi kutshoni.