Yeqa uye kokuphakathi

Imihlangano Yebandla YaboFakazi BakaJehova

Thola okunengi okumayelana lemihlangano yethu. Thola ukuthi oFakazi bakaJehova abahlala endaweni yakini bayingenela ngaphi imihlangano yabo.

Thola Indawo Eseduzane Lawe (opens new window)

Kuyini Okwenzakala Emihlanganweni Yethu?

OFakazi bakaJehova bangena imihlangano yabo kabili ngeviki. (KumaHebheru 10:24, 25) Emihlanganweni le engenwa nguloba ngubani, sihlola lokho iBhayibhili elikufundisayo futhi sibone ukuthi singakusebenzisa njani ekuphileni kwethu.

Emhlanganweni yethu kuba lesikhathi lapho bonke abantu abathola khona ithuba lokuphendula. Imihlangano iqalisa njalo iphethe ngengoma lomkhuleko.

Akutsho ukuthi sekumele ube nguFakazi kaJehova ukuze ungene imihlangano yethu. Sinxusa wonke umuntu ukuthi abekhona. Imihlangano le ingenwa mahala kanti njalo akulankongozelo.