Yeqa uye kokuphakathi

“HLALA UTHOKOZA”!

Umhlangano Wesabelo WaboFakazi BakaJehova Ka-2020

Siyakunxusa ukuthi ubukele umhlangano wesabelo waboFakazi bakaJehova owamalanga amathathu. Ngenxa yomkhuhlane wecoronavirus (COVID-19), umhlangano wesabelo walonyaka uzatholakala kuwebhusayithi yethu i-jw.org. Amahlandla omhlangano lo azaphoselwa kancane kancane kuwebhusayithi le ngenyanga kaJuly lo-August.

OKUZABE KUSENZAKALA

  • NgoLwesihlanu Ekuseni Lemini: Kuzaxoxwa ngokuthi amadoda, amakhosikazi labantwana bangenzani ukuze bahlale bethokoza ezimulini zabo. Sizabona lokuthi izinto ezidaliweyo zitshengisa njani ukuthi uNkulunkulu ufuna sithokoze.

  • NgoMgqibelo Ekuseni Lemini: Kuyini okwenza oFakazi bakaJehova batshele abantu emhlabeni wonke izindaba ezithokozisayo eziseBhayibhilini? Kuzakuba lezinkulumo, amavidiyo lezingxoxo ezizatshengisa ukuthi umsebenzi wokutshumayela lokufundisa esiwenzayo usekelwe eBhayibhilini.

  • NgeSonto Ekuseni Lemini: IBhayibhili lithi isibusiso sikaNkulunkulu “siletha inotho, leyonotho ingabi lahlupho.” (IZaga 10:22) Lalela ingxoxo yeBhayibhili elesihloko esithi, “Ungayithola Njani Inotho Engasoze Ikuthwalise Nzima?” Engxoxweni le uzabona ukuthi ungakwenza njani lokhu.

  • Idrama Ethethwe EBhayibhilini: Kuyini ongakufunda kuNehemiya, indoda okukhulunywa ngayo eBhayibhilini eyayilesibindi njalo ikhuthele ekukhonzeni? NgoMgqibelo langeSonto kuzakuba lomdlalo othethwe eBhayibhilini olesihloko esithi, “Ukuthokoza KukaJehova Kungamandla Enu.”UNehemiya 8:10.

AKUBHADALISWA UKUBUKELA

AKUDINGEKI UKUTHI UBHALISE UKUZE UBUKELE

Bona lonke uhlelo lomhlangano futhi ubukele levidiyo emayelana lemihlangano yethu.

Bukela Umhlangano Wesabelo